«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : Kontulan ja Vesalan alueen puiden kaato

23.05.2019 10:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011649
Tarjoukset 11.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6
Yhteyshenkilö Timo Karhunen
Postiosoite Tallinnanaukio 1 A 4krs
Postinumero 00930
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358957673820
Sähköpostiosoite hankinnat.ita@hekaoy.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hekaoy.fi/ita
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=240331&tpk=2106586c-14fc-4827-b1e9-5222f34576dc
Hankintayksikön luonne
Muu: Kaupungin omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kontulan ja Vesalan alueen puiden kaato
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
240331
Hankinnan kuvaus

Heka Itä Oy:n (Kontulan ja Vesalan)-alueella hallinnoimien vuokranmääritysyksiköiden puiden kaato ja kantojen jyrsintä. Tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevan työselostuksen mukaisesti. Urakka-aika 1. Kaadot v. 2019 Kohteiden puiden kaadot, kaatojätteen poisvienti ja siivous tulee olla tehty 31.3.2020 mennessä. Puiden kaadot tehdään lintujen pesintäkauden jälkeen 1.8.2019 - 31.3.2020. Mikäli sääolot estävät kantojen jyrsinnän, tulee kannot olla jyrsitty ja nurmetukset tehty 15.5.2020 mennessä. 2. Kaadot v. 2019-2021 Kohteiden puiden kaadot, kaatojätteen poisvienti ja siivous tulee olla tehty jokaisena vuonna 31.3. mennessä. Puiden kaadot tehdään lintujen pesintäkauden jälkeen jokaisena vuonna 1.8. - 31.3. Mikäli sääolot estävät kantojen jyrsinnän, tulee kannot olla jyrsitty ja nurmetukset tehty jokaisena vuonna 15.5. mennessä. Lisätietoja antaa Piha ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy Kirsi Vilonen puh 050-3232122

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Puut. (03452000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
14.6.2019 - 31.3.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan on täytettävä soveltuvuusvaatimukset, jotta tarjouksen jättäminen on mahdollista. Hankintayksikkö tarkistaa voittajaehdokkaalta pyydetyt tiedot ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekoa. Ehdokkaan on toimitettava pyydetyt tiedot ja todistukset suomenkielellä kolmen (3) arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Pyydetyt dokumentit eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden hankintayksikölle jättämispäivästä laskettuna. Soveltuvuusvaatimukset esitetään hankinta-asiakirjoissa. Osallistuja vakuuttaa täyttävänsä vaaditut kelpoisuusehdot tarjouksessa antamillaan vastauksilla.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ehdokkaan toimitettava pyydetyt todistukset ja selvitykset suomenkielellä kolmen (3) arkipäivän kuluessa pyynnöstä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot löytyy tarjouspyyntöasiakirjoista

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin