«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Eduskunnan kanslia : Kielikoulutuspalvelut

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011648
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-243142

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Eduskunnan kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245977-1
Postiosoite:Hallinto- ja palveluosasto
Postinumero:00102
Postitoimipaikka:Eduskunta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.eduskunta.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245977-1
Postinumero:00102
Postitoimipaikka:Eduskunta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.oikeusasiamies.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kielikoulutuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kielikurssien järjestäminen. (80580000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kielikoulutus, joka tapahtuu pääsääntöisesti eduskunnan tiloissa ja eduskunnan oikeusasiamiehen tiloissa. Koulutuksen kohderyhminä ovat kansanedustajat, eduskunnan henkilöstö ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian henkilöstö. Hankinnan kohteena on pääasiassa englannin, ruotsin, ranskan, venäjän, saksan ja espanjan kielet. Tarjoajat voivat tarjota myös muiden kuin edellä mainittujen kielten koulutuspalveluita. Tähän on ohjeet liitteessä 2 Hinta- ja laatulomake. Lisätietoa hankinnan kohteesta on liitteessä 1 Palvelukuvaus. Sopimuskausi, jolloin koulutusta annetaan, on kolme (3) vuotta 1.4.2019 alkaen. Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu, ja sopimuksen allekirjoituksesta alkaa suunnitteluvaihe, jolloin sopijapuolet suunnittelevat sopimuskaudella annettavaa koulutusta. Hankintayksiköt voivat jatkaa sopimusta yhdellä (1) optiovuodella liitteen sopimuksen ehdoin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 399000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kielikoulutuspalveluiden toimittaminen asiakkaille tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Tarjouksen tekeminen edellyttää tarjouspyynnön liitteenä 5-6 olevan sopimusmallin huomioon ottamista ja hyväksymistä. Koska hankinnan kohteena on hankintalain liitteen E sisältämä palvelu ja hankinnan arvioitu arvo alittaa Hankintalain 25 §:ssä mainitun kansallisen kynnysarvon, ei hankinnassa tulla soveltamaan hankintalakia. Hankintaan sovelletaan eduskunnan kanslian hankintasääntöä ja valtion hankintakäsikirjan ohjeita kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankinnan arvoa seurataan sopimuksen aikana ja hankinta kilpailutetaan uudelleen, jos kynnysarvo on ylittymässä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Koska hankinnan kohteena on hankintalain liitteen E sisältämä palvelu ja hankinnan arvioitu arvo alittaa Hankintalain 25 §:ssä mainitun kansallisen kynnysarvon, ei hankinnassa tulla soveltamaan hankintalakia. Hankintaan sovelletaan eduskunnan kanslian hankintasääntöä ja valtion hankintakäsikirjan ohjeita kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 189-428181

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Kielikoulutuspalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
29.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:13
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:AAC Global Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0103288-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Better Business international Communication Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0754927-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maison de Quartier Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1703657-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ranskan instituutti Suomessa
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1038159-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Galimatias Concept Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1558737-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Optimi Training Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0884926-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:399000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Sopimus ei ole tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa, vaan jokaisen toimittajan kanssa on tehty oma sopimuksensa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Eduskunnan kanslia / Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Postinumero:00102
Postitoimipaikka:Eduskunta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
Internet-osoitehttps://www.eduskunta.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin