«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
VAV Yhtymä Oy : VAV Veturikuja 8 / uusien vuokratalojen suunnittelu ja rakentaminen / KVR-urakka

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011632
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-241312
Tarjoukset 18.09.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vav?id=239234&tpk=f54d0ec8-1f19-454e-8d7d-0a2e6f0937bd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:VAV Yhtymä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0640915-7
Postiosoite:Veturikuja 7
Postinumero:01300
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kari Nauska
Puhelin:+358 102351445
Sähköpostiosoite:kari.nauska@vav.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://vav.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://vav.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbAXWoLfXN0XdLkK0HWNOv%2Bn0o7pfIEmfQfTMWfW4Lf9dQJtiFPo1v2

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vav?id=239234&tpk=f54d0ec8-1f19-454e-8d7d-0a2e6f0937bd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kaupungin tytäryhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
VAV Veturikuja 8 / uusien vuokratalojen suunnittelu ja rakentaminen / KVR-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on Vantaan kaupungin Tikkurilan kaupunginosaan kortteliin 61220 tontille 4 toteutettava asuinkerrostalokohde. Kiinteistötunnus on 92-61-220-4. Hankinta sisältää kolmen kuusikerroksisen asuintalon toteuttamisen kokonaisvastuurakentamis- eli KVR-urakkana. Urakkaan sisältyy talon suunnittelu ja toteutus viitesuunnitelmaan pohjautuen. Hanke toteutetaan pohjoismaisen Joutsenmerkki-ympäristömerkin kriteerien mukaisesti.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 14000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on Vantaan kaupungin Tikkurilan kaupunginosaan kortteliin 61220 tontille 4 toteutettava asuinkerrostalokohde. Kiinteistötunnus on 92-61-220-4. Hankinta sisältää kolmen kuusikerroksisen asuintalon toteuttamisen kokonaisvastuurakentamis- eli KVR-urakkana. Urakkaan sisältyy talon suunnittelu ja toteutus viitesuunnitelmaan pohjautuen. Tontille rakennetaan kolme asuinkerrostaloa, joihin on suunniteltu asuntoja yhteensä noin 120 kpl. Asuntojen suunniteltu keskipinta-ala on noin 43 m². Hanke toteutetaan pohjoismaisen Joutsenmerkki-ympäristömerkin kriteerien mukaisesti. Kriteerit löytyvät hankinta-asiakirjoista. Urakoitsija sitoutuu käyttämään rakennusurakan tuotedokumentoinnissa Rakennustiedon "RT urakoitsijan tuotetieto" -palvelua. Palvelun tarjoaa tilaaja. Tarkemmat hankintaa koskevat tiedot ilmenevät hankinta-asiakirjoista. Alustava aikataulu sitoumuksetta: Tarjouskilpailu: 23.5.2019–18.9.2019 Hankintapäätös: syyskuussa 2019 Hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
14000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:26 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla suoritettuina lakisääteiset ja yhteiskunnalliset velvoitteet asianmukaisesti. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee täyttää tarjoajien kelpoisuutta koskevat ehdot. Tarjoajan edellytetään olevan merkitty (mikäli tarjoajan sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä) kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen. Suosittelemme kuulumista Tilaajavastuu.fi / Luotettava kumppani -ohjelmaan, josta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset voidaan tarkistaa. Mikäli tarjoaja ei kuulu edellä mainittuun ohjelmaan, tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle ennen sopimuksen tekemistä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 1. Ennakkoperintärekisteriote 2. Todistukset verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta 3. Selvitys vastuuvakuutuksista 4. Kaupparekisteriote 5. Selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta 6. Selvitys tapaturmavakuutuksesta 7. Selvitys työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta Hankintayksikkö edellyttää ESPD-lomakkeen kysymyksiin vastaamista.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ennen sopimuksen tekemistä tarjoajan taloudellinen toimintakyky tullaan selvittämään Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Keskimääräisen liikevaihdon tulee olla kolmella viimeksi kuluneella tilikaudella vähintään puolitoistakertainen hankinnan arvoon verrattuna.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla: - kyky asioida suomen kielellä - hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden tekniset ja taloudelliset edellytykset suoriutua hankinnasta - hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä ammattitaitoinen henkilökunta tehtävän suorittamiseksi - kyky hyödyntää 3D-mallinnusta rakentamisen aikana. Referenssit: Tarjoajan tulee pystyä esittämään viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään kaksi pääkaupunkiseudulle toteutettua kooltaan hankintaa vastaavaa asuintalokohdetta. Referenssikohteiden hankinta-arvon tulee olla vähintään 10 000 000 euroa (alv 0 %). Kohteista tulee esittää koko (hym²), arvo euroissa (alv 0 %), tilaaja sekä toteutuspaikan osoite. Resurssien riittävyys ja ammattitaito: Tarjoajan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus sekä vähintään 3 vuotta valmistumisen jälkeistä vastaavan työnjohtajan työkokemusta asuntorakentamiskohteista. Vastaavalla työnjohtajalla sekä muilla työnjohtoon osallistuvilla urakoitsijan edustajilla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vastaavan työnjohtajan tulee olla suorassa työsopimussuhteessa tarjoajaan. Hankkeen pääsuunnittelijan sekä vastaavien arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden tulee täyttää vaatimukset, jotka on kuvattu tarkemmin kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset".

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.9.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.9.2019 10:00
Paikka: VAV Asunnot Oy:n toimisto
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttps://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin