«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Yleisradio Oy : Ylen väestöedustavat ja muut kvantitatiiviset asiakkuustutkimukset

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011625
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-242518
Tarjoukset 24.06.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229743&tpk=3a1642b9-ab64-4c3c-8c9e-3c055f1ae519

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Yleisradio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215438-8
Postiosoite:PL 76
Postinumero:00024
Postitoimipaikka:Yleisradio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankinnat
Puhelin:+358 914801
Sähköpostiosoite:tarjoukset.yle@yle.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.yle.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229743&tpk=3a1642b9-ab64-4c3c-8c9e-3c055f1ae519
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleisradiotoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ylen väestöedustavat ja muut kvantitatiiviset asiakkuustutkimukset
Viitenumero:
YLE20190030
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. (79300000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on väestö- ja internetväestöedustavat asiakkuustutkimukset. Hankintaan sisältyy myös erikoistutkimukset ruotsinkielisestä väestöstä sekä lapsiperheistä ja nuorista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Ylen väestö- ja internetväestöedustavat asiakkuustutkimukset ja erikoistutkimukset ruotsinkielisestä väestöstä sekä lapsiperheistä ja nuorista. Hankintaan sisältyvät Ylen tarpeiden mukaisesti erikseen tilattuna seuraavat tutkimukset: - Kanava- ja palvelumielikuvatutkimus - Ohjelmatyytyväisyystutkimus - Ylen arvo suomalaisille -tutkimus Ylen onnistumisesta julkisen palvelun tehtävässä - Ylen arvo suomenruotsalaisille - Uutisarvostustutkimus - Monimedia - Lapset ja media - Vaikuttavuustutkimus Lisäksi hankintaan sisältyy seuraavat palvelut optiona: - Erikseen sovittavat väestöedustavat asiakkuustutkimukset - Erikseen sovittavat määrälliset (kvantitatiiviset) kysely- ja haastattelututkimukset - Kvantitatiivisiin tutkimuksiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut - Puhelinkyselyt - Tutkimusraportit perusgraafien kanssa ja ilman Palveluun kuuluvat toistuvat määrälliset tutkimukset sisältäen tutkimuksittain vaihtelevat otannat, painotukset, taulukoinnit, SPSS-data sekä osassa tutkimuksista myös raportti. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: Tarjouspyyntö, jonka liitteenä Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus Liite 2 Sopimusluonnos Liite 3 Tutkimustietolomake Liite 4 Tietosuojaliite Liite 5 Laskutusohje Tarjoajien on mahdollista saada mallit tutkimustilauslomakkeista. Malleissa on kerrottu esimerkinomaisesti tarkemmin tutkimuksesta. Ylen tekemät esimerkkilomakkeet saa pyydettäessä osoitteesta tarjoukset.yle@yle.fi. Yle valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Sopimuskausi on neljä (4) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.9.2019. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai myyjälle yksinoikeutta myydä palvelua.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Kokonaishinta100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

- Erikseen sovittavat väestöedustavat asiakkuustutkimukset - Erikseen sovittavat määrälliset (kvantitatiiviset) kysely- ja haastattelututkimukset - Kvantitatiivisiin tutkimuksiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut - Puhelinkyselyt - Tutkimusraportit perusgraafien kanssa ja ilman

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yle voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamisen ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä 2 olevassa puitesopuksessa, jotka tarjoajan on hyväksyttävä sellaisenaan.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.6.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:24.6.2019 14:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin