«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : VSSHP:n (EPLL) lääkäripäivystyspalvelut TP501/19

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011620
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-243133
Tarjoukset 24.06.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=224362&tpk=a5bf4b73-455f-4cd8-a413-774ff2572290

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828255-9
Postiosoite:Kiinamyllynkatu 4-8
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marja Poskiparta
Puhelin:+358 23130000
Sähköpostiosoite:palveluhankinnat@tyks.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vsshp

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=224362&tpk=a5bf4b73-455f-4cd8-a413-774ff2572290
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
VSSHP:n (EPLL) lääkäripäivystyspalvelut TP501/19
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut. (85120000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lääkäripäivystyspalvelut Tyks Vakka-Suomen sairaalaan, Tyks Loimaan sairaalaan sekä ja Tyks Salon sairaalaan sopimuskaudelle 1.1.2020 –31.12.2022 sekä kolmelle (3) erilliselle yhden (1) vuoden pituiselle optiokaudelle (1.1.2023 – 31.12.2023, 1.1.2024 – 31.12.2024 ja 1.1.2025 – 31.12.2025). Kilpailutuksen tavoitteena on saada VSSHP:lle (EPLL) kaikkiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattuihin palvelualueisiin (palvelualue Loimaa, palvelualue Vakka-Suomi ja palvelualue Salo) yksi (1) sopimuskumppani, joka vastaa ostopalvelun tuottamisesta kaikkiin kolmeen palvelualueisiin koko hankintakauden ajan tilaajan tarpeiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirissä on tarjouspyynnön julkaisuhetkellä käynnissä tuottavuusohjelmaa ja kuntaohjelmaa koskeva selvitystyö, jonka tavoitteena on sairaanhoitopiirin kustannusten hillitseminen. Kustannusten prosentuaaliset vähennykset eivät ole tarjouspyynnön julkaisuhetkellä hankintayksikön tiedossa, mutta tavoite tulee ohjaamaan myös EPLL:n toimintaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tyks Vakka-Suomen sairaalan, Tyks Loimaan sairaalan sekä ja Tyks Salon sairaalan päivystys.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (VSSHP) Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos (EPLL) pyytää tarjoustanne Tyks Vakka-Suomen sairaalan, Tyks Loimaan sairaalan ja Tyks Salon sairaalan päivystyspalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritetyllä tavalla. Lääkäripäivystyspalvelun ostolla tavoitellaan EPLL:n päivystyspisteisiin varmuutta palvelutuotannon häiriöttömään sujumiseen ja jatkuvuuteen. Tavoitteena on hyvä yhteistyö ja kumppanuus, jossa molemmat osapuolet pystyvät toimimaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti alueen väestön akuuttipalveluiden turvaamiseksi. Ostopalvelun määrää on tarkoitus sopimuskauden kuluessa vähitellen vähentää. EPLL:n lääkäripäivystyspalveluiden tuottajaksi valitaan vain yksi sopimuskumppani, joka tuottaa palvelut kaikkiin kolmeen palvelualueeseen tilaajan tarpeiden mukaisesti.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintaan sisältyy kolme (3) erillistä yhden (1) vuoden pituista optiokautta (1.1.2023 – 31.12.2023, 1.1.2024 – 31.12.2024 ja 1.1.2025 – 31.12.2025). Ks. ystävällisesti optioiden käyttöönottoon liittyen tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen luku 4.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettely mukailee hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä siltä osin, että kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Ks. ystävällisesti kohta Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot. Menettelyssä noudatetaan hankintalain 3 §:n mukaisia periaatteita. Lisäksi hankinnassa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.6.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin