«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011592
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-242496
Tarjoukset 29.08.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=228892&tpk=30925c8a-1ce0-4104-ac6c-d8e98a0db53c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 236
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tapani Jaakkola
Puhelin:+358 295022791
Sähköpostiosoite:tapani.jaakkola@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=228892&tpk=30925c8a-1ce0-4104-ac6c-d8e98a0db53c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi
Viitenumero:
VARELY/1422/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lauttakuljetukset. (60610000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät lauttapaikat, käytettäviltä lautoilta vaadittavat ominaisuudet, lauttapaikkakohtainen palvelutaso sekä palvelun laatuvaatimukset.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu Hanhivirran, Hirvisalmen, Hätinvirran, Kietävälän, Koivukannan, Kyläniemen, Tappuvirran, Kortesalmen, Kuparonvirran, Lamposaaren, Rongonsalmen ja Puutossalmen lauttapaikoilla. Palvelu tulee tuottaa tilaajan laatiman tuotekuvauksen mukaisesti. Palveluun sisältyy muun muassa liikennöinnissä tarvittavien lauttojen hankkiminen, päivittäisen liikenteen hoito määritetyn palvelutason mukaisesti, viestintä asiakkaille, asiakaspalautteiden vastaanotto ja käsittely sekä valtion omistamien rantarakenteiden ja lauttarantojen pienimuotoinen hoito. Palveluntuottaja vastaa palvelun toteutumisesta laatuvastuuperiaatteella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.10.2026
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Lauttapaikkakohtaisia sopimusaikoja voidaan jatkaa 31.12.2022 mennessä tehtävällä kirjallisella päätöksellä 31.12.2026 saakka.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mikäli maantielauttaliikenteen palvelutasoa päätetään sopimuskauden aikana nostaa, tulee suoritettavaksi lisätöitä joko lisävuorohinnalla tai erikseen sovittavalla hinnalla. Lisäksi suoritettavaksi saattaa tulla rantarakenteiden hoitoon ja ylläpitoon liittyviä töitä sekä muita tilaajan toimintaa tukevia tehtäviä, kuten tilastointi-, tuotekehitys- ja tutkimustöitä, joiden toteuttamisesta ja laskuttamisesta sovitaan erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.8.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.8.2019 08:00
Paikka: Valtion virastotalo, Turku
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamis- ja käsittelytilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.5.2019
«« Takaisin