«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon kaupunki : Asiakaskokemuksen palautelaitteiden ja niihin liittyvän palvelun, sekä kysely- ja haastattelututkimusten hankinta

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011566
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-242441
Tarjoukset 27.06.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=220427&tpk=7b765fa8-247e-495b-b1fb-35e7a8f00d7a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 640
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Espoo Catering Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2716134-9
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Regina Ekroos
Sähköpostiosoite:regina.ekroos@espoo.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoocatering.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Espoo Marketing Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1627645-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jaana Tuomi
Sähköpostiosoite:jaana.tuomi@espoo.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.visitespoo.fi/fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=220427&tpk=7b765fa8-247e-495b-b1fb-35e7a8f00d7a

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiakaskokemuksen palautelaitteiden ja niihin liittyvän palvelun, sekä kysely- ja haastattelututkimusten hankinta
Viitenumero:
4331/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. (79300000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta asiakaskokemuksen palautelaitteiden ja niihin liittyvän palvelun (osa-alue 1), sekä kysely- ja haastattelututkimusten (osa-alue 2) hankinnasta. Osa-alueeseen 1 valitaan 1 palveluntuottaja, ja 1 varatoimittaja. Osa-alueeseen 2 järjestetään puitejärjestely, johon otetaan 4 palveluntuottajaa sekä 4 varatoimittajaa. Puitejärjestelyn kesto on neljä vuotta. Tarkemmat kuvaukset palveluista ovat tarjouspyynnön liitteillä: "Osa-alue 1 (AP) Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus Laitteet asiakaskokemuksen keräämiseen" sekä "Osa-alue 2 (kh) Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus Kysely- ja haastattelututkimukset".

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
osien enimmäismäärä:2

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Asiakaskokemuksen palautelaitteet ja niihin liittyvä palvelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Asiakastutkimukset. (79342310-9)
Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. (79300000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Espoon kaupungin eri yksiköiden käyttöön laitteet asiakaskokemuksen välitöntä mittaamista varten sekä tähän liittyvän järjestelmän käyttöoikeudet, eli kokonaisuutena palvelut. Hankinnan kohteena oleva palvelu sisältää kosketusnäytölliset tablet-laitteet, niille suunnitellut telineet sekä järjestelmän asiakaskyselyiden luontia sekä raportointia varten. Espoon kaupunki hankkii kyseiset laitteet ja niihin liittyvät palvelut monipuolisiin asiakaspalvelutilanteisiin. Tavoitteena on kerätä tietoa kunnan palveluita käyttävien ihmisten asiakastyytyväisyydestä sekä kerätä avointa palautetta ja saada tietoa kehityskohteista. Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Arvioitu hankintamäärä neljän vuoden ajalle on noin 100 laitetta. Tämän osa-alueen hankinnassa on mukana Espoo Catering Oy.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
250000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:9.9.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintana voidaan tehdä aistivammaisille laitehankintoja valitun palveluntuottajan mahdollisuuksien mukaan. Tässä tapauksessa palvelu suunnitellaan yhdessä valitun palveluntuottajan kanssa. Espoon kaupunki varaa oikeuden hankkia näitä palveluita myös muilta palveluntuottajilta. Espoon kaupunki voi hankkia palveluntuottajan mahdollisuuksien mukaan myös muita monikanavaisia asiakaskokemuksen keräämiseen tarkoitettuja palveluita, kuten sähköposti- tai tekstipalveluita. Espoon kaupunki varaa oikeuden hankkia näitä palveluita myös muilta palveluntuottajilta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kysely- ja haastattelututkimusten hankinta
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. (79300000-7)
Kyselytutkimuspalvelut. (79311000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Espoon kaupungin eri yksiköt teettävät vuosittain noin 10 erilaista kysely- tai haastattelututkimusta. Tutkimukset voivat kohdistua esimerkiksi kuntalaisten tyytyväisyyteen kaupungin toimintaan, henkilöstön työhyvinvointiin tai voivat olla esimerkiksi asennetutkimuksia. Osa-alue 2 toteutetaan puitejärjestelynä, johon otetaan 4 palveluntuottajaa. Puitejärjestelyn kesto on neljä vuotta. Tämän osa-alueen hankinnassa on mukana Espoo Marketing Oy.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
150000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.6.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 8 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:28.6.2019 14:00
Paikka: Espoon kaupunki, Hankintakeskus
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.5.2019
«« Takaisin