«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Malax kommun : Värmeentreprenör, lämpöurakoitsija

31.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011548
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-256359
Tarjoukset 05.08.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Malax kommun
Nicklas Ingves/ Lars Lundegård
Malmgatan 5
66100
Malax
Puh. +35863477111

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Malax kommun
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI01809485
Postiosoite:Malmgatan 5
Postinumero:66100
Postitoimipaikka:Malax
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Nicklas Ingves/ Lars Lundegård
Puhelin:+358 63477111
Sähköpostiosoite:anbud-tarjous@malax.fi
NUTS-koodi:Malax (K475)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.malax.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-011548/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saataville, nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta seuraavasta osoitteesta:
https://www.malax.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Värmeentreprenör, lämpöurakoitsija
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu. (65400000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Malax Kommun söker en värmeentreprenör för att handha uppvärmingen av fjärrvärmecentralen i Petalax. Värmeproduktionen (1300-1800 MWh/år) är base-rad på skogsflis. Fastigheterna som är anslutna är Högstadiet, Gymnasiet, Pe-talax lågstadieskola, daghemmet i Petalax och Backens radhus. Som reserv används oljepannan i flisvärmecentralen. För reservbränslet (oljan) står beställaren.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 350000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Malax (K475)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Petalax / Petolahti

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Enligt anbudsförfrågan

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
350000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

option 3 år/ optio 3 v

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

2 år + 3 års option

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Eventuella frågor kring anbudsförfrågan görs per e-post till adressen Anbud-tarjous@malax.fi. senast 25.6. Svar 28.6.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Enligt anbudsföfrågan

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Betalda skatter och pensionsavgifter

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

. Värmeentreprenören ska ha tillräckligt kunnande för att sköta anläggningen och styra automationen. Entreprenören ska ha erfarenhet av struxurewares och sykäkes automations- och alarmsystem. Eventuell behövlig skolning bekostas av entreprenören

Enl anbudsförfrågan

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Enligt anbudsförfrågan

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.8.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi, ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:6.8.2019 9:00
Paikka: Malax

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
anbudsblankett värmeentreprenör Petalax 2020-2021.docx
Tarjouslomake, värmeentreprenör Petalax 2020-2021_fi.docx
Anbudsförfrågan.pdf
Tarjouspyyntö, lämpöurakoitsija.pdf
«« Takaisin