«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
FinnHEMS Oy : ICT-peruspalvelujen hankinta

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011546
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-242507
Osallistumishakemukset 24.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=367

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:FinnHEMS Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2347340-9
Postiosoite:Lentäjäntie 3
Postinumero:01530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@ptcs.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://finnhems.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=367

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=367
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kuntayhtymien omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ICT-peruspalvelujen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Järjestelmä- ja tukipalvelut. (72250000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat hankinta-asiakirjoissa sekä alempana tarkemmin yksilöidyt perustietotekniikkapalvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Help desk -palvelut ja tukipalvelut. (72253000-3)
Help desk -palvelut. (72253100-4)
Järjestelmien tukipalvelut. (72253200-5)
Dataverkon hallinta- ja tukipalvelut. (72315000-6)
Tietoverkon hallintapalvelut. (72315200-8)
Tietokonepalvelut. (72500000-0)
Tietokoneisiin liittyvät hallintopalvelut. (72510000-3)
Tietokonekeskuspalvelut. (72514000-1)
Tietokeskuspalvelut, mukaan lukien tietokoneiden käyttö. (72514100-2)
Tietokoneisiin liittyvät tekniset tukipalvelut. (72611000-6)
Tietokonejärjestelmän varmistus. (72910000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palveluja tuotetaan ympäri Suomea seuraavissa tukikohdissa:

• Vantaa

• Turku

• Tampere

• Kuopio

• Oulu

• Rovaniemi

• Kouvola (vuonna 2022)

• Seinäjoki (vuonna 2022)

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat seuraavat perustietotekniikkapalvelut:

Työasemapalvelut

o Peruspalvelut työasemille ja perusohjelmistojen käyttötuki

o Ohjelmistojen paketointi- ja jakelupalvelu

o Laitehallinta

o Työasemien (PC ja Mac) ylläpito ja elinkaarenhallinta

Kapasiteettipalvelut

o Virtuaalipalvelinkapasiteetti

o Tallennustila

o Varmistuspalvelu

o Palvelimien valvonta, hallinta ja käyttöjärjestelmäpäivitykset

Yritysverkko- ja tietoliikennepalvelut

o Toimipisteiden langalliset lähiverkot (LAN)

o Toimipisteiden langattomat lähiverkot (WLAN)

o Toimipisteiden välinen verkko (WAN)

o Langattomat WAN-yhteydet

o Langattomat WAN-varayhteydet

o Internet-yhteys

o Palomuuripalvelu

Tukipalvelut

o Service Desk

o Lähituki

Muut palvelut

o Tulostimien (monitoimilaitteiden) valvonta, tulostusjonot ja työasemamääritykset

o Active Directory hallinta ml. käyttäjätunnuksien ja käyttöoikeuksien hallintapalvelut

o Microsoft Office 365 hallinta

o DNS hallinta

o Lisenssien hallinta

o Sertifikaattien hallinta

o Tietoturvapalvelut

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaan referenssiasiakkaiden mitattu käyttäjätyytyväisyys, painoarvo 40%

Ehdokkaan vähimmäisvaatimukset ylittävien referenssien kattavuus, painoarvo 30%

Ehdokkaan palvelumalli, painoarvo 30%

Vertailutekijöiden tarkemmat perusteet käyvät ilmi osallistumishakemusohjeesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarkemmin osallistumishakemusohje

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin