«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : Talolaajakaistayhteys ja TV-palvelut kiinteistöille ja asukkaille

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011539
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-242427
Tarjoukset 24.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=222737&tpk=60f87c5f-982d-47ed-9714-47a26f3f499b

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2379058-6
Postiosoite:Viipurinkatu 2
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jari Rodriguez
Puhelin:+358 957673405
Sähköpostiosoite:hankinnat.koillinen@hekaoy.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hekaoy.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=149994&tpk=05a25079-2603-48ed-bbbd-f3d729cc1ae5

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=222737&tpk=60f87c5f-982d-47ed-9714-47a26f3f499b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Helsinkin kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Talolaajakaistayhteys ja TV-palvelut kiinteistöille ja asukkaille
Viitenumero:
222737
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin asunnot Oy pyytää tarjousta hankintailmoituksen, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista talolaajakaista- ja TV-palveluista. Rakennuttajana toimii tilaajan omistama tytäryhtiö Heka Koillinen Oy. Hankinnan kohteena on tilaajan alueyhtiön Heka Koillinen Oy:n Malmin, Pihlajiston, Jakomäen sekä Suutarilan alueen isännöinnissä ja huollossa olevien vuokranmääritysyksiköiden asuntojen liittäminen laajakaista- ja antenni/kaapeli-tv-verkkoon. Hankinnan kohteena olevat asunnot on yksilöity kohdeluetteloissa. Kohdeluetteloihin on merkitty erikseen kohteet, jotka ovat uudiskohteita tai niissä on alkamassa laaja peruskorjaus. Näiden kohteiden käyttöönottoaikataulu sovitaan tarjouskilpailun voittajan kanssa selontekoneuvotteluissa, josta laadittava pöytäkirja otetaan sopimuksen liitteeksi. Hankinnan sisältö ja siihen liittyvät vaatimukset on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä. Hankinnan sopimusehdot on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin asunnot Oy pyytää tarjousta hankintailmoituksen, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista talolaajakaista- ja TV-palveluista. Rakennuttajana toimii tilaajan omistama tytäryhtiö Heka Koillinen Oy. Hankinnan kohteena on tilaajan alueyhtiön Heka Koillinen Oy:n Malmin, Pihlajiston, Jakomäen sekä Suutarilan alueen isännöinnissä ja huollossa olevien vuokranmääritysyksiköiden asuntojen liittäminen laajakaista- ja antenni/kaapeli-tv-verkkoon. Hankinnan kohteena olevat asunnot on yksilöity kohdeluetteloissa. Kohdeluetteloihin on merkitty erikseen kohteet, jotka ovat uudiskohteita tai niissä on alkamassa laaja peruskorjaus. Näiden kohteiden käyttöönottoaikataulu sovitaan tarjouskilpailun voittajan kanssa selontekoneuvotteluissa, josta laadittava pöytäkirja otetaan sopimuksen liitteeksi. Hankinnan sisältö ja siihen liittyvät vaatimukset on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä. Hankinnan sopimusehdot on kuvattu sopimusluonnoksessa. Malmin alueella (kohdeluettelon kohteet 1901 - 1945) on voimassa oleva sopimus, joka päättyy vuoden 2020 lopussa. Tämän jälkeen alue liitetään kilpailutuksessa olevaan sopimukseen. Malmin alueen kiinteistöt on merkitty kiinteistöluetteloon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinainen sopimuskausi on 36 kuukautta. Varsinaista sopimusta voidaan jatkaa yhdellä 12 kuukauden optiokaudella. Optiokauden jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Asukkaiden puolesta kilpailutetaan eri laajakaistanopeudet ja maksutv palvelut.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ks. ESPD

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:25.6.2019 13:00
Paikka: Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.5.2019
«« Takaisin