«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Naantalin kaupunki : Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen

22.05.2019 11:48
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011521
Tarjoukset 17.6.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Naantalin kaupunki
Y-tunnus 0135457-2
Yhteyshenkilö Heikki Voutilainen
Postiosoite Käsityöläiskatu 2
Postinumero 21100
Postitoimipaikka Naantali
Maa Suomi
Puhelin +358400471530
Sähköpostiosoite heikki.voutilainen@naantali.fi
Internet-osoite (URL) http://www.naantali.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=240505&tpk=f625d1b2-bddb-4690-b980-8cba56a50cec
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
240505
Hankinnan kuvaus

Naantalin Luonnonmaalla järjestetään asuntomessut vuonna 2022. Asuntomessualueen kunnallistekniikan urakassa rakennetaan neljä uutta katua, joiden yhteispituus on noin 2040 metriä. Katujen lisäksi rakennetaan erillistä kevyen liikenteen väylää noin 700 metriä sekä muuta katua 200 metriä. Alueelle rakennetaan uusi vesihuoltoverkosto, katuvalaistus sekä operaattoreiden kaapeliverkosto. Urakka sisältää myös vihertyöt puineen ja pensaineen sekä kiveystöitä. Tarjouspyynnön liitteet (laskenta-asiakirjat/piirustusluettelon mukaan) pakattuina kansioina jaoteltuna: - tekstit - kunnallistekniikka (KT) - ympäristörakenteet (ymp) - kaapelireitit (toimitetaan myöhemmin lisäkirjeellä) - liitteet Tilaaja ei esittele kohteena olevaa aluetta, vaan tilaaja edellyttää, että tarjoaja käy omatoimisesti tutustumassa kohteeseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus. (45230000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Naantali (K529)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
9.9.2019 - 18.9.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.6.2019 13.00
Lisätietoja

heikki.voutilainen@naantali.fi

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin