«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : Kokonaissuunnittelu, Tapanila kortteli 39281 uudisrakennus

22.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011503
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 099-240088
Tarjoukset 05.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=240120&tpk=97d657ab-097b-445e-90b5-657014464068

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:helena.koski@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=240120&tpk=97d657ab-097b-445e-90b5-657014464068
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kokonaissuunnittelu, Tapanila kortteli 39281 uudisrakennus
Viitenumero:
2825001057 / 2825002044
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helsingin Tapanilaan toteutettavien asuinkerrostalojen kokonaissuunnittelu pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä. Suunnitteluryhmä sisältää arkkitehti-, rakenne-, piha-, LVI-, rakennusautomaatio-, sähkösuunnittelutehtävät. Suunnittelukokonaisuuteen lukeutuvat seuraavat kohteet: - Tontti 39281/1, Heka Tapanila Smoltinkaari 4, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde - Tontti 39281/2, Haso Smoltinkuja, ARA:n kustannusvalvoma asumisoikeuskohde - Tontti 39281/3, LPA, paikoituskenttä Sopimukset laaditaan kohdekohtaisesti yhtiöiden nimiin. Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta ja voisi vaarantaa edullisen kustannustason saavuttamisen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävän kuvaus on kerrottu tarjouspyynnön liitteessä: Suunnittelusopimus. KOHTEEN TIETOJA: Haso Smoltinkuja - Rakennusoikeutta 5500 k-m2 - Kerrosluku 6 - Keskipinta-alatavoite noin 58-65 m2 - Autopaikat 1 ap/140 kem2 toteutetaan pääosin keskitettyinä ja nimeämättöminä, jolloin voidaan huomioida vähennykset autopaikkavaatimuksesta Haso ap- määrä 40 ap, joista 15 paikkaa sijoitetaan LPA-alueelle. Loput autopaikat sijoitetaan alueellisiin pysäköintilaitoksiin. Heka Tapanila Smoltinkaari 4 - Rakennusoikeutta 2500k-m2 - Kerrosluku 6 - Keskipinta-alatavoite noin 55-58 m2 - Autopaikat 1 ap/140 kem2 toteutetaan pääosin keskitettyinä ja nimeämättöminä, jolloin voidaan huomioida vähennykset autopaikkavaatimuksesta. Heka ap-määrä 15 ap, joista 6 paikkaa sijoitetaan LPA-alueelle. Loput autopaikat sijoitetaan alueellisiin pysäköintilaitoksiin. Laskelmassa on huomioitu mahdollinen kerrosalan 5 %:n nosto, mikä ei vaikuta autopaikkamäärään. SUUNNITTELUN TAVOITTEET: - Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset - Viitesuunnitelmia tulee kehittää kustannustehokkaammaksi. Ehdotussuunnitteluun tulee varata resursseja siten, että saadaan useampia ehdotuksia hankkeesta. Kohteeseen haetaan poikkeamispäätös, jolla rakennusoikeutta korotetaan 5-15 %. Ratkaisulla haetaan hyvää hinta-laatu suhdetta. - Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkää käyttöikää ja helppoa huollettavuutta. - Rakennusosina ja materiaaleina käytetään vakiotuotteita. - Hankkeessa tulee huomioida radan läheisyys tärinä- ja äänihaittoineen sekä pohjarakenteiden perustamisolosuhteet. ALUSTAVA AIKATAULU: - Hankesuunnitelma on valmistunut keväällä 2019 - Kokonaissuunnittelu käynnistyy elokuussa 2019 - Poikkeamisluvan hakeminen marraskuu 2019 - Kokonaissuunnitteluaika n. 13 kk - Rakennuslupa vireille huhtikuu 2020 - Urakkakilpailun aloitus lokakuu 2020 - Rakentamisen aloitus maaliskuu 2021

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:38 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 120 a-g § Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 215/2015 48 §

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimusluonnoksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.8.2019 12:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.5.2019
«« Takaisin