«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Nousiaisten kunta : Henrikin koulun laajennus, pää- ja rakennusurakka

06.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011496
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 109-264202
Osallistumishakemukset 09.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMa7ebWUq9h02A2iQAoVNA3GyhF%2B2MrnDrPMBy1ztxHtYG3eGz3VNTdT

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Nousiaisten kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0135821-5
Postiosoite:Hallintokuja 2
Postinumero:21270
Postitoimipaikka:NOUSIAINEN
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tekninen johtaja Jarmo Rauvola
Puhelin:+358 444355400
Sähköpostiosoite:jarmo.rauvola@nousiainen.fi
NUTS-koodi:Nousiainen (K538)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.nousiainen.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMa7ebWUq9h02A2iQAoVNA3GyhF%2B2MrnDrPMBy1ztxHtYG3eGz3VNTdT

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMa7ebWUq9h02A2iQAoVNA3GyhF%2B2MrnDrPMBy1ztxHtYG3eGz3VNTdT
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henrikin koulun laajennus, pää- ja rakennusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Nousiaisten kunnan Henrikin koulun laajennuksen rakentaminen.

Kohde sijaitsee Nousiaisten kunnassa, osoitteessa Moisiontie 16.

Uudisrakennuksen alta puretaan ensin vanha betoni- ja tiilirakenteinen koulurakennusosa kerrosalaltaan n. 716 m2. Tilalle rakennetaan 3 kerroksinen uudisrakennus, jonka kerrosala on 3468 m2, kokonaisala 3830 m2 ja tilavuus 17500 m3. Uudisrakennus on betonirunkoinen elementtirakennus tiiliverhouksella.

Tontilla olevat koulurakennukset ovat käytössä koko rakennushankkeen toteuttamisen ajan.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 9300000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Nousiainen (K538)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Nousiaisten kunnan Henrikin koulun laajennuksen rakentaminen.

Kohde sijaitsee Nousiaisten kunnassa, osoitteessa Moisiontie 16.

Uudisrakennuksen alta puretaan ensin vanha betoni- ja tiiilirakenteinen koulurakennusosa kerrosalaltaan n. 716 m2. Tilalle rakennetaan 3 kerroksinen uudisrakennus, jonka kerrosala on 3468 m2, kokonaisala 3830 m2 ja tilavuus 17500 m3. Uudisrakennus on betonirunkoinen elementtirakennus tiiliverhouksella.

Tontilla olevat koulurakennukset ovat käytössä koko rakennushankkeen toteuttamisen ajan.

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Hankkeen putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakoitsijat toimivat alistettuina sivu-urakoitsijoina.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
6400000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:10
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Halutaan varmistua tarjoajien teknisestä ja taloudellisesta soveltuvuudesta ko. urakkaan ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. Max 10 tarjoajaa / urakka varmistaa kilpailun toimivuuden.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan tulee olla Suomen yritysrekisterissä.

Osallistujalla tulee olla tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset voimassaolevat moitteettomat selvitykset ja todistukset yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisesta sekä riittävä liiketoimintaansa koskeva vastuuvakuutus.

Osallsitujan tulee täyttää ESPD - lomakkeen kaikki kohdat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan liikevaihto kolmelta edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta tulee olla keskiarvoltaan vähintään 10,0 milj. EUR/vuosi.

Osallistujan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin tulee olla vähintään tasolla tyydyttävä+ (A+) ja riskiluokitus on oltava 1 - 3. Osallistujan rating tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämistä päivitetyistä tiedoista rakennuttajan toimesta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalta edellytetään kokemusta 3 vastaavasta koulun uudisrakennuskohteesta Suomessa. Kokemus osoitetaan referenssilistalla viimeiseltä 10 vuodelta.

Osallistujan tulee nimetä vastuullinen työnjohtaja tai projektipäällikkö. Työnjohtajalla tai projektipäälliköllä tulee olla kokemusta viimeisten 5 vuoden ajalta vähintään 1 vastaavasta koulun uudisrakennushankkeesta.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Huomioitava, että työmaan johto- ja kokouskieli on suomi. Urakoitsijan ja kaikkien aliurakoitsijoiden työnjohtajien on ymmärrettävä työsuoritusta ja työturvallisuutta koskevat ohjeet suomen kielellä. Kaikkien työmaalla työskentelevien on ymmärrettävä työturvallisuutta koskevat komennot suomen kielellä. Tarjouksen antajan sekä hänen aliurakoitsijoidensa on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Osallistumishakemukset toimitetaan sähköisesti SokoPron tarjouspyyntötyökalua käyttäen. Osallistuja toimittaa ensin kaikki pyydetyt soveltuvuusasiakirjat, selvitykset ja todistukset. (Katso urakkaohjelman kohta 16).

Rakennuttaja tekee valinnat hyväksytyistä tarjouslaskentaehdokkaista ja antaa heille oikeudet antaa urakkatarjouksen hankkeesta.

Urakkatarjous annetaan sähköisessä muodossa kohteen projektipankkiin käyttämällä tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä olevaa tarjouslomaketta. Tarjoukseen on liitettävä kaikki tarjouspyynnössä vaaditut erittelyhinnat täytettynä kaikilta osiltaan.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2019
«« Takaisin