«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : KESKEYTYSILMOITUS Heka Kansanasunnot Kortteli 811, peruskorjauksen rakennus-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu

22.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011448
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 099-240208

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58226
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:erkki.mieskonen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Heka Kansanasunnot Kortteli 811, peruskorjauksen rakennus-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö peruskorjattavan vuokratalokohteen rakennus-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnitelmien laatimisesta sekä rakentamisaikaisen yleisvalvonnan suorittamisesta. Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde, joka sijaitsee Helsingin kaupungin 25 kaupunginosan korttelin 811 tontilla 001, osoitteissa Pohjolankatu 14-20, Sampsantie 21-23, Tapiolantie 9-17 ja Metsolantie 20. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1922. Nykytilanteen mukaan asuntoja on 50 kpl, yhteensä n. 2 426 asm2. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TEHVÄVÄN KUVAUS: Arkkitehti toimii kohteen pääsuunnittelijana. Erityissuunnittelijat nimeävät kukin kohteeseen vastuullisen suunnittelijan, joka vastaa tämän erityisalan kokonaisuudesta ja siitä että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija vastaa rakennuttajan tavoitteiden mukaisesta kokonaissuunnitelmasta, koordinoi suunnitteluryhmän yhteistyötä ja vastaa siitä, että osasuunnitelmat ovat ristiinverraten yhteensovitettu. Kohteeseen on laadittu hankesuunnitelma. Rakennusten peruskorjaus tulee suunnitella tilaajan laatiman hankesuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat hankesuunnitelmasta lasketun tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennesuunnittelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TEHVÄVÄN KUVAUS: Hankkeen rakennesuunnittelutehtävien ja työmaa-aikaisten valvontatehtävien suorittaminen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Kohteeseen on laadittu hankesuunnitelma. Rakennusten peruskorjaus tulee suunnitella tilaajan laatiman hankesuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat hankesuunnitelmasta lasketun tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
LVIA-suunnittelu
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TEHVÄVÄN KUVAUS: Hankkeen LVIA-suunnittelutehtävien ja työmaa-aikaisten valvontatehtävien suorittaminen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Kohteeseen on laadittu hankesuunnitelma. Rakennusten peruskorjaus tulee suunnitella tilaajan laatiman hankesuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat hankesuunnitelmasta lasketun tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sähkösuunnittelu
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TEHVÄVÄN KUVAUS: Hankkeen sähkösuunnittelutehtävien ja työmaa-aikaisten valvontatehtävien suorittaminen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Kohteeseen on laadittu hankesuunnitelma. Rakennusten peruskorjaus tulee suunnitella tilaajan laatiman hankesuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat hankesuunnitelmasta lasketun tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 077-183690

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Rakennesuunnittelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
LVIA-suunnittelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
Sähkösuunnittelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Keskeytyksen syy: Tarjouspyynnön tekninen virhe. Tarjousten jättäminen osa-alueittain ei ollut mahdollista.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.5.2019
«« Takaisin