«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : Matkapalveluiden liikennöinti, yhdistetty suoraohjaus- ja ylivuotoliikenne

21.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011405
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 098-238138
Tarjoukset 19.06.2019 klo 23.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=240009&tpk=3253b933-c29e-45e7-a811-28306b248cac

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen linja 4 A
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Akusti Lankinen
Sähköpostiosoite:akusti.lankinen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=240009&tpk=3253b933-c29e-45e7-a811-28306b248cac
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Matkapalveluiden liikennöinti, yhdistetty suoraohjaus- ja ylivuotoliikenne
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala järjestää tarjouskilpailun vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, kehitysvammalain, lastensuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella korvattavien asiakaskuljetusten hoitamisesta. Tarkempi kuvaus liitteenä 5 olevassa palvelukuvauksessa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tässä hankinnassa on kyse yhdistetyn suoraohjaus- ja ylivuotoliikenteen hankinnasta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Yhdistetty suoraohjaus- ja ylivuotoliikenne (ns. hybridi) kuvataan tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liikennöintikohde 3). Hankinnassa tehdään päätös enintään 62 inva-auton ja enintään 12 henkilöauton valinnasta.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Mahdollinen sopimuksen jatkuminen toistaiseksi.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Avoin menettely. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.6.2019 23:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Matkapalvelu koostuu seuraavista osatekijöistä: - Helsingin Matkapalvelu koostuu tilaajana toimivasta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialasta (SOTE), matkapalvelukeskustoimintaa edellisen lukuun ja laskuun järjestävästä Palvelukeskus Helsinki -liikelaitoksesta (PALKE) ja yksityisistä kilpailutetuista liikennöintiyrittäjistä. - Kuljetukset perustuvat sosiaali- ja terveystoimialan tekemiin asiakaspäätöksiin. - Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala määrittelee palvelun tarpeen, ohjeet ja tukitoimet sekä tekee asiakaspäätökset. - Palvelun käyttäjät ovat helsinkiläisiä tai kaupungin työntekijöitä. - Kuljetukset perustuvat vammaispalvelulakiin, kehitysvammalakiin, sosiaalihuoltolakiin, lastensuojelulakiin tai muuhun lainsäädäntöön. - Matkapalvelukeskus vastaa kuljetuksiin liittyvästä tilaus- ja neuvontapalvelusta, matkojen välittämisestä ja yhdistelystä, kuljettajien opastuksesta sekä kuljetuspalvelun käytössä olevista ohjelmistoista sovituin osin. - Matkapalvelukeskus raportoi Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle. Matkojenvälitystoiminnasta on tehty erillinen palvelukuvaus. - Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala vastaa liikennöinnin kilpailutuksesta, seurannasta ja toteuttamisesta yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. - Palveluntuottajan eli liikennöitsijän tehtävä on vastata tuottamastaan liikennöintipalvelusta palvelunkuvauksen ja muiden tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Liikennöitsijän kuuluu raportoida laadullisesta ja määrällisestä toiminnastaan ja vastata kuljettajien koulutuksesta

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.5.2019
«« Takaisin