«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Luonnonvarakeskus : Plasmaemissiomassaspektrometri, ICP-MS –laitekokonaisuus

21.05.2019 10:28
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011400
Tarjoukset 28.6.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Luonnonvarakeskus
Y-tunnus 0244629-2
Yhteyshenkilö Kirjaamo
Postiosoite PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postinumero 00791
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295326000
Sähköpostiosoite kirjaamo@luke.fi
Internet-osoite (URL) https://www.luke.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=233188&tpk=2e2298eb-386b-4015-a6fa-bd94b62c6c45
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Plasmaemissiomassaspektrometri, ICP-MS –laitekokonaisuus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
917/02 10 01 00 05/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan tavoitteena on vahvistaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusta epäorgaanisen analytiikan osalta sekä tehostaa toimintaa. ICP-MS –laite mahdollistaa vaativan, pienten alkuainepitoisuuksien (esim. haitalliset raskasmetallit) kvantitatiivien määrittämisen erityyppisistä matriiseista yhdellä mittauksella. Laiteeseen voidaan myös tarvittaessa kytkeä nestekromatografi, jolloin voidaan analysoida alkuaineiden spesiaatioita. Luonnonvarakeskuksessa laitteistolla tyypillisesti mitattavat alkuaineet ovat Se, As, Cd, Pb, Co, Mo, Ni, V, Cr, Si, B, Ca, K, Mg, P, Na, Cu, Zn, Mn, Fe, Al, Hg. Tavanomaiset näytetyypit: kasvi, elintarvike, vesi (peltojen valumavedet, luonnonvedet), maa, lanta, orgaaniset lannoitevalmisteet, biohiili. Näytteenkäsittely kiinteille näytteille on joko happohajotus tai uutto. Luonnonvarakeskuksessa yleisimmin käytetyt hapot ja uuttonesteet ovat typpihappo, kuningasvesi, totaalihajotus (mukana HF), hapan ammoniumasetaatti-EDTA –uutto ja vesiuutto.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ilmaisimet ja analyysilaitteet. (38430000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous tulee antaa suomenkielisenä, mutta liitetiedostot ja selvitykset voivat olla englanninkielisiä. Tarjoaja voi halutessaan tarjota useampia laitemalleja (rinnakkaiset tarjoukset).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.6.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin