«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Varastonohjausjärjestelmä

21.05.2019 10:27
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011397
Tarjoukset 20.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0679480-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hankintapalvelut
Yhteyshenkilö Irma Haataja
Postiosoite Kajaanintie 50
Postinumero 90029
Postitoimipaikka OYS
Maa Suomi
Puhelin +35883154364
Sähköpostiosoite irma.haataja@ppshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ppshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=239453&tpk=a03aa730-7539-44c4-acba-b8f5e4ae0567
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Varastonohjausjärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
61665
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PPSHP) on hankkimassa varastonohjausjärjestelmää, jolla voidaan hallinnoida tehokkaammin tuotteiden keräilyä ja inventointia keskusvarastolla. Hankinnalla pyritään nopeuttamaan keräystyötä ja tarkkuutta sekä helpottamaan keräyshuippujen hallintaa (hybridikeräilyt). Tarjotun järjestelmän edellytetään muodostavan toimivan kokonaisuuden sekä sisältävän kaikki normaaliin käyttöön sekä järjestelmän hallintaan ja ylläpitoon tarvittavat ohjelmistokomponentit ja laitteet. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä (LSHP) on mukana tarjouspyynnössä. LSHP käyttää PPSHP:n materiaalihallinnon ERP-järjestelmää.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti. 1.1.2017 voimaantulleen uuden hankintalain mukaan hankintayksikkö on velvollinen tarkistamaan tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan relevantin henkilöpiirin rikosrekisteriotteet. Voittaneen tarjoajan/tarjoajien on toimitettava alle 12 kuukautta vanha rikosrekisteriote kirjattuna kirjeenä kahden (2) viikon sisällä hankintapäätöksen tiedoksisaamisesta osoitteeseen : Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintapalvelut Irma Haataja PL 700, 90029 OYS Mikäli rikosrekisteriote halutaan palautettavan, siitä tulee mainita rikosrekisteriotteen toimituksen yhteydessä. Muussa tapauksessa se hävitetään heti tarkistuksen jälkeen. Vaihtoehtoisesti rikosrekisteriotteen voi käydä näyttämässä paikan päällä, jolloin siitä tulee sopia aika etukäteen. Rikosrekisteriotteet on toimitettava seuraavista henkilöistä: • henkilö, joka on yrityksen tai muun yhteisön "hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö” o yrityksen pää- tai toimitusjohtaja, o yrityksen varatoimitusjohtaja, o yhteisön kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat, o prokuralain (130/1979) tarkoittama prokuristi, o yhdistyksen puheenjohtaja, o yksityinen elinkeinonharjoittaja, o avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä o kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin