«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väylävirasto : Tärinän hallinnointikonsultti

21.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011390
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 098-237481
Tarjoukset 24.06.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=215920&tpk=76bc03b1-8b88-41ee-b16d-c71bb4d1f143

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Arto Hovi
Puhelin:+358 295343961
Sähköpostiosoite:arto.hovi@vayla.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=215920&tpk=76bc03b1-8b88-41ee-b16d-c71bb4d1f143
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tärinän hallinnointikonsultti
Viitenumero:
LIVI/10059/02.01.12/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on raide- ja tieliikenteen aiheuttaman tärinän hallinnointiin, tärinäyhteydenottojen käsittelyyn sekä jatkotoimenpiteiden koordinointiin liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinta Väylävirastolle. Palvelun laadukas tuottaminen vaatii tarjotulta asiantuntijalta liikenteen tärinämittauksiin, projektin- ja asianhallintaan ja paikkatieto-osaamiseen liittyvää kokemusta ja osaamista. Tulevan kilpailutuksen perusteella sopimustoimittajaksi valitaan yksi yritys. Hankintaa on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (hankinnan kohteen kuvaus).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Väylävirasto

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tärinän hallinnointikonsultti toimii Väyläviraston asiantuntijatukena tärinäyhteydenottojen pävittäisessä hoitamisessa sekä yhteydenpidossa asiakkaiden ja tärinänmittauskonsulttien kanssa. Prosessi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 (hankinnan kohteen kuvaus). Tarjoajan asiantuntijuutta voidaan tarvittaessa hyödyntää myös kokonaisvaltaisissa tärinänhallintaan liittyvissä kehityshankkeissa. Nimetty hallinnointikonsultti voi tarvittaessa toimia yhteyshenkilönä tärinänhallintaan liittyvissä hankkeissa myös kuntien suuntiin. Tarjoajan tulee osana kilpailutusta nimetä yksi henkilö päävastuulliseksi hallinnointikonsultiksi sekä yksi henkilö varahenkilöksi. Hankittavan asiantuntijatyön määrä on tämän hetkisten arvioiden mukaan keskimäärin 1-2 työpäivää (7,5 h / päivä) viikossa. Arvioitu tarve voi muuttua tärinäyhteydenottojen määrän vaihtelun mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimukseen sisältyy kaksi yhden (1) vuoden pituista optiokautta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.6.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:24.6.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.5.2019
«« Takaisin