«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ennakkotietoilmoitus):
Vaasan kaupunki : Markkinavuoropuhelu / Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta, Vaasan kaupunki

21.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011380
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 098-238132

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ennakkotietoilmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:Raastuvankatu 33
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pirjo Kekäläinen
Puhelin:+358 401823431
Sähköpostiosoite:pirjo.kekalainen@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vaasa.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.teese.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Markkinavuoropuhelu / Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta, Vaasan kaupunki
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2), Työttömille (EA08-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ei ole hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai hinnoittelupyyntö, vaan ilmoitus tietopyynnöstä / markkinavuoropuhelusta osana hankinnan valmistelua, eikä tietopyynnön julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Suunnitellun hankinnan kohteena oleva ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta on lain kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) mukaista toimintaa. Asiakasryhmään kuuluvat ensisijaisesti alle 25-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä 25 vuotta täyttäneet pitkään työttömänä tai toimeentulotukiasiakkaana olevat henkilöt. Suunnitellulla puitejärjestelyllä tilaja hankkii valituilta palveluntuottajilta ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa tarpeensa mukaisesti sopimuksen mukaisin ehdoin. Palvelua hankitaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osallistava ja elämänhallintaa vahvistava ryhmätoiminta
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osallistavan ja elämänhallintaa vahvistavan ryhmätoiminnan tarkoituksena on tarjota asiakkaalle osallisuutta lisääviä, aktivoivia sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavia ryhmämuotoisia käytännön tehtäviä. Asiakkaan tavoitteiden mukaisesti ryhmätoiminnan avulla tuetaan mm. arjenhallintaa, vahvistetaan asiakkaan motivaatiota sekä työelämävalmiuksia. Ryhmätoiminnan aikana on mahdollista lisätä toimintapäiviä sekä erilaisia ryhmiä.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Työhön ja koulutukseen suuntaava ryhmätoiminta
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Työhön ja koulutukseen suuntaavan ryhmätoiminnan tarkoituksena on tarjota asiakkaalle työ- ja toimintakykyä ja työnhakuvalmiuksia vahvistavia ryhmämuotoisia käytännön tehtäviä sekä työhönvalmennusta. Asiakkaan tavoitteiden mukaisesti ryhmätoiminnan avulla tuetaan työelämävalmiuksia, aktivoidaan työ- ja koulutushakuun sekä tuetaan työhönvalmennuksen avulla asiakasta työhön tai koulutukseen hakeutumisessa. Ryhmätoiminnan aikana lisätään tavoitteellisesti toimintapäiviä sekä lisätään työtehtävien vaativuutta. Tavoitteena on, että asiakkaan tilanne kohenee ja ryhmätoiminnan tulee edistää asiakkaan mahdollisuuksia osallistua työhön ja koulutukseen suuntaavaan ryhmätoimintaan tai sijoittua suoraan työllistymistä edistäviin palveluihin, työhön tai koulutukseen.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
25.6.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on saada tietoa tarjolla olevista ryhmämuotoisen kuntouttavan toiminnan toimintamuodoista ja toimijoista, käydä keskustelua tulevasta kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksesta sekä siihen liittyvästä vaikuttavuusperusteisesta erilliskorvausjärjestelystä, joka suunnitellaan sisällytettävän sopimuksiin. Tällä ilmoituksella pyydetään hankinnasta kiinnostuneita alan toimijoita ilmoittautumaan hankinnan valmisteluvaiheessa toteutettavaan markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelu toteutetaan keskustelutilaisuudella, joka järjestetään Vaasassa 17.6.2019. Paikkana kaupunginhallituksen sali, Raastuvankatu 33, 0-krs, 65100 Vaasa. Ilmoittautuminen viim. 5.6.2019 tuija.seppala@vaasa.fi. Mahdolliset vuoropuheluun liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen tuija.seppala@vaasa.fi viim. 5.6.2019. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle, vaan tämän avulla Vaasan kaupunki ja TeeSe Botnia Oy:n hankintapalvelut kerää tietoa tulevaa kilpailutusta varten sekä jakaa toimijoille ennakkotietoa tulevasta kilpailutuksesta. Tämä ilmoitus ei velvoita Teese Botnian hankintapalveluita toteuttamaan hankintaa ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Markkinavuoropuheluun osallistumatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä markkinavuoropuheluun osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuheluun ilmoittautumalla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumisestaan.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.5.2019
«« Takaisin