«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
SoteDigi Oy (kilpailutuksen teknisenä toteuttajana on Vimana Oy) : Päivystysapu 116117 -puheluiden yhdysliikenteen palvelukokonaisuuden hankinta

21.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011368
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 098-237464
Tarjoukset 24.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231227&tpk=e5dc60b1-6dad-4639-9d26-f1ac3df416bb

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:SoteDigi Oy (kilpailutuksen teknisenä toteuttajana on Vimana Oy)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859355-7
Postiosoite:Kuntatalo, Toinen linja 14
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Olli Suotunen (Vimana Oy)
Puhelin:+358 409000959
Sähköpostiosoite:hankinnat@vimana.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sotedigi.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.vimana.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0243096-0
Postinumero:60220
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Helena Junna
Sähköpostiosoite:helena.junna@epshp.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eksote.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Joonas Hirn
Sähköpostiosoite:joonas.hirn@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215978-7
Postinumero:40620
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Johanna Tuukkanen
Sähköpostiosoite:johanna.tuukkanen@ksshp.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ksshp.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0826597-8
Postinumero:33521
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Markus Markkinen
Sähköpostiosoite:markus.markkinen@pshp.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0679480-9
Postinumero:90029
Postitoimipaikka:OYS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Korpelainen
Sähköpostiosoite:juha.korpelainen@ppshp.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ppshp.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0171495-3
Postinumero:70029
Postitoimipaikka:KYS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Kurola
Sähköpostiosoite:jouni.kurola@kuh.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.psshp.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828255-9
Postinumero:20521
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Harri Vigelius
Sähköpostiosoite:harri.vigelius@tyks.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231227&tpk=e5dc60b1-6dad-4639-9d26-f1ac3df416bb
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT ja terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Päivystysapu 116117 -puheluiden yhdysliikenteen palvelukokonaisuuden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut. (64210000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

SoteDigi Oy, jäljempänä Tilaaja, pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on Päivystysapu 116117 -yhdysliikenteen palvelukokonaisuuden hankinta sairaanhoitopiireistä muodostuvan hankintarenkaan jäsenten käytettäväksi. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, jossa valitaan yksi (1) toimittaja hankinnan toteuttajaksi. Puitesopimuksen allekirjoittaa toimittaja sekä hankintarenkaan jäsenten valtuuttamana Tilaaja. Hankintarenkaan potentiaalisia jäseniä ovat kaikki shp:t sekä Ahvenanmaan maakunta. Ks. https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sairaanhoitopiirien-yhteystiedot. Toimittaja tekee puitesopimuksen ehtojen mukaisesti asiakaskohtaisen sopimuksen palvelun toimittamisesta erikseen jokaisen hankintarenkaan jäsenen kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koostuu yhdysliikenteen teknisestä toteutuksesta ja laskutuksesta, tarvittavasta teknisestä tuesta virheellisten ohjausten vikailmoitusten vastaanottamisessa ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisessa sekä mahdollisuudesta 116117-puheluiden tilastojen seuraamiseen kansallisella tasolla. Hankinta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Jäljempänä kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" Tilaaja esittää hankittavan palvelun määrää koskevat arviot. Hankintamäärien arvio perustuu tällä hetkellä käytössä olevien sairaanhoitopiirien Päivystysapupalvelun käyttömääriin sekä arvioon, että kaikki sairaanhoitopiirit ovat palvelun käyttäjiä vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Tilaaja ja hankintarenkaan jäsenet eivät kuitenkaan sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Hankintayksikkö tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden (1) toimittajan. Toimittaja valitaan sähköisellä huutokaupalla (ks. lisätiedot jäljempänä kohdassa "Huutokaupan tiedot"). Kyseessä on Tilaajan suorittama sairaanhoitopiirien yhteishankinta koskien Päivystysapu 116117 -palvelun yhdysliikennettä. Tilaajan ja toimittajan välinen puitesopimus on määräaikainen päättyen 31.12.2022. Toimittajan ja hankintarenkaan jäsenen välinen asiakaskohtainen sopimus voidaan tehdä puitesopimuksen voimassaoloaikana. Asiakaskohtainen sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.7.2019 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

SoteDigin kirjallisella hyväksynnällä asiakaskohtaisen sopimuksen voimassaolokautta voidaan jatkaa yhdellä (1) tai kahdella (2) optiovuodella, jonka käyttöönotosta on päätettävä viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua Puitesopimuksen allekirjoituksesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään
Lisätietoa sähköisestä huutokaupasta:

Katso tarjouspyynnön liite 10 Huutokaupan ohje.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:24.6.2019 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.5.2019
«« Takaisin