«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus : Maanteiden hoitourakka Espoo 2019 - 2024

21.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011311
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 098-237593

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 1041
Postinumero:45101
Postitoimipaikka:Kouvola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:aluevastaava Jarmo Puharinen
Puhelin:+358 295021328
Sähköpostiosoite:jarmo.puharinen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maanteiden hoitourakka Espoo 2019 - 2024
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jossa korostetaan tilaajan ja urakoitsijan välistä sopimuksen aikaista yhteistyötä. Maanteiden hoitourakassa urakoitsijalle kuuluvat hoidonjohtotehtävät, hankinnat ja sopimuksenmukaiset hoitotyöt. Sopimukseen kuuluvaa tiestöä on yhteensä noin 700 kilometriä, josta Ise-talvihoitoluokkaa on noin 170 km, Is-talvihoitoluokkaa noin 250 km, sorateitä noin 30 km ja kävely- ja pyöräilyväyliä noin 140 km. Urakka on vaativuudeltaan erittäin vaativa urakka.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 25783700.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoon, Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen, Siuntion ja Vihdin kuntien alueella oleva tiestö.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

tilaajan ja urakoitsijan välistä sopimuksen aikaista yhteistyötä. Maanteiden hoitourakassa urakoitsijalle kuuluvat hoidonjohtotehtävät, hankinnat ja sopimuksenmukaiset hoitotyöt. Sopimukseen kuuluvaa tiestöä on yhteensä noin 700 kilometriä, josta Ise-talvihoitoluokkaa on noin 170 km, Is-talvihoitoluokkaa noin 250 km, sorateitä noin 30 km ja kävely- ja pyöräilyväyliä noin 140 km. Urakka on vaativuudeltaan erittäin vaativa urakka.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatuperusteet on mainittu hankinta-asiakirjoissa35
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta 65
Hinta 65
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskauden aikana saattaa tulla tilattavaksi lisätöitä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 199-451826

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Maanteiden hoitourakka Espoo 2019 - 2024

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2163026-3
Postiosoite:Neilikkatie 17
Postinumero:01300
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:25783700.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kohdassa I.3 ilmoitetusta internetosoitteesta ei ole saatavilla kaikkia hankinta-asiakirjoja. Tarjouspyyntöasiakirjoissa viitatut InfraRYL aineistot ovat saatavissa internetistä osoitteesta https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/infra-kortisto.html (maksullinen palvelu josta aiheutuvista kustannuksista tarjoaja vastaa). Rajoitus hankinta-asiakirjojen saatavuudessa on huomioitu tarjousten jättämisen määräajassa. Tämän hankinnan kilpailuttamistehtävät hoitaa Varsinais-Suomen ELY-keskus elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista annetun Valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaisesti. Hankintasopimuksen valittavan toimittajan kanssa tekee hankintaviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen ELY -keskus. Tienpidon osalta tienpidon hankinnat eli tilaajatehtävät ovat mahdollisesti siirtymässä 1.1.2021 lukien maakunnille. Tilaajalla on oikeus vapaasti ja korvauksetta siirtää tämä sopimus joko osittain tai kokonaisuudessaan yhdelle tai useammalle maakunnalle tai maakuntien tienpitoalueelle tai muulle sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle Tilaajan tehtävät ovat lainsäädännön nojalla joko kokonaan tai osittain siirtyneet.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.5.2019
«« Takaisin