«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Verohallinto : IT-Asiantuntijapalvelut

20.05.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011284
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 097-235152
Tarjoukset 27.06.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239644&tpk=1e0d300e-5f55-41a4-98cd-c81fe692b980

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:Vero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Janne Suuronen
Puhelin:+358 29512000
Sähköpostiosoite:hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vero.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239644&tpk=1e0d300e-5f55-41a4-98cd-c81fe692b980
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
IT-Asiantuntijapalvelut
Viitenumero:
VH/1742/02.10.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Verohallinnolla on käytössä yksi pääverotusjärjestelmä (GenTax) ja useita kymmeniä toimintaa tukevia järjestelmiä. Lisäksi Kansallisen tulorekisterin teknisten palveluiden tuottaminen on Verohallinnon vastuulla. Hankinnan kohteena on saada ICT-asiantuntijaresursseja tukemaan Verohallinnon uusien ja olemassa olevien järjestelmien määrittelyä, ohjelmointia, testaamista ja hallintaa sekä muuta Verohallinnon ICT:tä tukevaa teknistä osaamista. Valitut asiantuntijat työskentelevät pääasiassa Verohallinnon osoittamissa toimitiloissa Pääkaupunkiseudulla. Tarjouksia voidaan tehdä ryhmittyminä. Hankinnan kohde koostuu seuraavasta seitsemästä eri osa-alueesta: 1. Legacy-järjestelmien asiantuntijapalvelut 2. Web-teknologian ja tietokantojen asiantuntijapalvelut 3. Testaamisen asiantuntijapalvelut 4. Pilviasiantuntijat 5. Infrakonsultoinnin asiantuntijapalvelut 6. Määrittelyn tuki ja ratkaisukonsultointi 7. Analytiikan, Big Datan ja AI:n asiantuntijapalvelut

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 50000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Legacy-järjestelmien asiantuntijapalvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Verohallinnolla on uuden Gentax-pääverotusjärjestelmän rinnalla käytössä kymmenkunta vanhempaa osittain jo alas ajettua, vielä alas ajettavaa tai toistaiseksi käyttöön jäävää verotusjärjestelmää. Lisäksi Verohallinnolla on käytössä parikymmentä erilaista - esimerkiksi hallintoa tukevia - järjestelmää. Myös Kansallinen tulorekisteri on Verohallinnon vastuulla. Legacy-järjestelmien osa-alueella käytettyjä teknologioita ovat esimerkiksi Cobol, OpenVMS/DCL, Oracle SQL, Oracle FORMS, .NET, BizTalk ja MS Powershell. Hankinnan osa-alueen kohteena ovat asiantuntijapalvelut vanhojen järjestelmien tukemiseksi, ylläpitämiseksi, pienkehittämiseksi ja uusiin järjestelmiin siirtymisen tueksi. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on arviolta 50 htv / 2020, 30htv / 2021 ja vuodesta 2022 lähtien vuosittain 20 htv. Järjestelmien ylläpitotyössä noudatetaan sovellettua ITIL prosessia. Hankinnan kohteen tilauksen yhteydessä erikseen sovittavia päivystystöitä lukuun ottamatta, asiantuntijatyö tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin toimistotyöaikoina Verohallinnon tiloissa tai vastaavassa turvallisessa ympäristössä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessaan viisi kokenutta asiantuntijaa ja täyttää kustakin asiantuntijasta tiedot tarjousten vertailua varten liitelomakkeelle 3.1. Nimetyt asiantuntijat tulee olla sopimuskauden alettua kohtuullisessa ajassa hankintayksikön käytettävissä. Tarjoajan tulee antaa hintalomakkeelle omien ja alihankkijoiden asiantuntijoille päivähinnat kaikkien osaamistasojen (1, 2, 3 ja 4) asiantuntijoille. Lisäksi tarjoaja voi nimetä tarjousvaiheessa alihankintayrityksiä, joista voidaan täydentää asiantuntijaresursseja hankintayksikön käyttöön. Alihankintayrityksiä voidaan osaamistarpeiden tunnistamisen myötä täydentää sopimuskauden aikana. Lisäksi hankintayksikkö pyytää tarjoajaa avaamaan tarjoajan hinnoittelumallista alihankkijoiden kanssa käytetty komissioprosentti, jonka tulee sisältää kaikki tarjoajan hallintokulut, yleiskulut ja voitto. Samaa komissioprosenttia käytetään myös mahdollisesti myöhemmin mukaan otettavien uusien tai vaihdettavien alihankkijoiden kanssa. 

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Web-teknologian ja tietokantojen asiantuntijapalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Verohallinnon intranet-sivusto työtiloineen on toteutettu MS SharePoint-alustan päälle. Verohallinnon Vero.fi-internetsivustot ovat toteutettu Episerver-ratkaisulla erilaisten rajapintojen tiedonkeruumenetelmin. Osa-alueella käytettyjä teknologioita ovat esimerkiksi HTML, CSS, Javascript, XML, SharePoint, MS SQLServer ja Episerver, .NET C#/VB, Java, Power BI ja BizTalk. Hankinnan osa-alueen kohteena ovat asiantuntijapalvelut internet- ja intranet-sivustojen sekä muun web-teknologian tukemiseksi, ylläpitämiseksi, pienkehittämiseksi ja uusiin järjestelmiin siirtymisen tueksi. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on arviolta 10 htv vuodesta 2020 lähtien. Järjestelmien ylläpitotyössä noudatetaan sovellettua ITIL prosessia. Hankinnan kohteen tilauksen yhteydessä erikseen sovittavia päivystystöitä lukuun ottamatta, asiantuntijatyö tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin toimistotyöaikoina Verohallinnon tiloissa tai vastaavassa turvallisessa ympäristössä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessaan viisi kokenutta asiantuntijaa ja täyttää kustakin asiantuntijasta tiedot tarjousten vertailua varten liitelomakkeelle 3.2. Nimetyt asiantuntijat tulee olla sopimuskauden alettua kohtuullisessa ajassa hankintayksikön käytettävissä. Tarjoajan tulee antaa hintalomakkeelle omien ja alihankkijoiden asiantuntijoille päivähinnat kaikkien osaamistasojen (1, 2, 3 ja 4) asiantuntijoille. Lisäksi tarjoaja voi nimetä tarjousvaiheessa alihankintayrityksiä, joista voidaan täydentää asiantuntijaresursseja hankintayksikön käyttöön. Alihankintayrityksiä voidaan osaamistarpeiden tunnistamisen myötä täydentää sopimuskauden aikana. Lisäksi hankintayksikkö pyytää tarjoajaa avaamaan tarjoajan hinnoittelumallista alihankkijoiden kanssa käytetty komissioprosentti, jonka tulee sisältää kaikki tarjoajan hallintokulut, yleiskulut ja voitto. Samaa komissioprosenttia käytetään myös mahdollisesti myöhemmin mukaan otettavien uusien tai vaihdettavien alihankkijoiden kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Testaamisen asiantuntijapalvelut
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Verohallinnon pääverotusjärjestelmän (Gentax) ja Kansallisen tulorekisterin testaaminen on osittain automatisoitu. Tällä hetkellä käytettävä testausautomaatiojärjestelmä on Robot Frameworkiin pohjautuva ratkaisu. Testauksen osittaisesta automatisoinnista huolimatta myös käsin suoritettavaa testausta tehdään paljon. Testausaineistojen suunnittelu ja käsittely ovat monipuolista ja laajaa. Testaajien määrä on suuri, testaajien rooleja useita ja testauksen hallinnoimiseen tarvitaan asiantuntemusta. Hankinnan osa-alueen kohteena ovat asiantuntijapalvelut testausten tukemiseksi, testauksen suorittamiseksi ja testausmenetelmien kehittämiseksi sisältäen testausautomaatiojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen sekä automatisoitujen testitapausten toteutustyön. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on arviolta 15 htv / 2020, 15 htv / 2021 ja 10 htv vuodesta 2022 eteenpäin. Hankinnan kohteen tilauksen yhteydessä erikseen sovittavia päivystystöitä lukuun ottamatta, asiantuntijatyö tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin toimistotyöaikoina Verohallinnon tiloissa tai vastaavassa turvallisessa ympäristössä. Ohjelmistotyössä sovelletaan ketteriä menetelmiä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessaan viisi kokenutta testausautomaation asiantuntijaa ja täyttää kustakin asiantuntijasta tiedot tarjousten vertailua varten liitelomakkeelle 3.3. Nimetyt testausautomaation asiantuntijat tulee olla sopimuskauden alettua kohtuullisessa ajassa hankintayksikön käytettävissä. Tarjoajan tulee antaa hintalomakkeelle omien ja alihankkijoiden asiantuntijoille päivähinnat kaikkien osaamistasojen (1, 2, 3 ja 4) asiantuntijoille. Lisäksi tarjoaja voi nimetä tarjousvaiheessa alihankintayrityksiä, joista voidaan täydentää asiantuntijaresursseja hankintayksikön käyttöön. Alihankintayrityksiä voidaan osaamistarpeiden tunnistamisen myötä täydentää sopimuskauden aikana. Lisäksi hankintayksikkö pyytää tarjoajaa avaamaan tarjoajan hinnoittelumallista alihankkijoiden kanssa käytetty komissioprosentti, jonka tulee sisältää kaikki tarjoajan hallintokulut, yleiskulut ja voitto. Samaa komissioprosenttia käytetään myös mahdollisesti myöhemmin mukaan otettavien uusien tai vaihdettavien alihankkijoiden kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pilviasiantuntijat
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Verohallinnon tavoitteena on laajentaa MS Azure- ja Office365-pilvipalveluiden käyttöä eri järjestelmien alustana. Hankinta-alueen pääpaino on Azure-pilvipalveluinfran asiantuntijaresurssit, mutta sisältää myös tukea esimerkiksi sovelluskehitystyökaluille. Hankinnan osa-alueen kohteena ovat asiantuntijapalvelut pilvipalveluiden käyttöönoton tukemiseksi. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on arviolta 15 htv / 2020, 20 htv / 2021 ja 15 htv vuodesta 2022 eteenpäin. Asiantuntijatyö tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin toimistotyöaikoina Verohallinnon tiloissa tai vastaavassa turvallisessa ympäristössä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessaan viisi kokenutta asiantuntijaa ja täyttää kustakin asiantuntijasta tiedot tarjousten vertailua varten liitelomakkeelle 3.4. Nimetyt asiantuntijat tulee olla sopimuskauden alettua kohtuullisessa ajassa hankintayksikön käytettävissä. Tarjoajan tulee antaa hintalomakkeelle omien ja alihankkijoiden asiantuntijoille päivähinnat kaikkien osaamistasojen (1, 2, 3 ja 4) asiantuntijoille. Lisäksi tarjoaja voi nimetä tarjousvaiheessa alihankintayrityksiä, joista voidaan täydentää asiantuntijaresursseja hankintayksikön käyttöön. Alihankintayrityksiä voidaan osaamistarpeiden tunnistamisen myötä täydentää sopimuskauden aikana. Lisäksi hankintayksikkö pyytää tarjoajaa avaamaan tarjoajan hinnoittelumallista alihankkijoiden kanssa käytetty komissioprosentti, jonka tulee sisältää kaikki tarjoajan hallintokulut, yleiskulut ja voitto. Samaa komissioprosenttia käytetään myös mahdollisesti myöhemmin mukaan otettavien uusien tai vaihdettavien alihankkijoiden kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Infrakonsultoinnin asiantuntijapalvelut
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yhteishankintayksikkö Valtori toimittaa Verohallinnolle perustietotekniset palvelut, kuten LAN-, WAN- ja VPN-yhteydet, konesalipalvelut ja valmiit työasemat ohjelmistoineen (sisältäen esimerkiksi MS Win 10 ja Office-ohjelmistot). Hankinnan osa-alueen kohteena ovat asiantuntijapalvelut Valtorin tarjoamien perustietoteknisten palveluiden tueksi ja täydennykseksi. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on arviolta 8 htv / 2020, 8 htv / 2021 ja 5 htv vuodesta 2022 eteenpäin. Järjestelmien ylläpitotyössä noudatetaan sovellettua ITIL prosessia. Hankinnan kohteen tilauksen yhteydessä erikseen sovittavia päivystystöitä lukuun ottamatta, työ tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin toimistotyöaikoina Verohallinnon tiloissa tai vastaavassa turvallisessa ympäristössä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessaan neljä kokenutta palvelinasiantuntijaa ja kolme työasema-asiantuntijaa sekä ja täyttää kustakin asiantuntijasta tiedot tarjousten vertailua varten liitelomakkeelle 3.5 omille välilehdille ja omille lomakkeilleen. Nimetyt asiantuntijat tulee olla sopimuskauden alettua kohtuullisessa ajassa hankintayksikön käytettävissä. Tarjoajan tulee antaa hintalomakkeelle omien ja alihankkijoiden asiantuntijoille päivähinnat kaikkien osaamistasojen (1, 2, 3 ja 4) asiantuntijoille. Lisäksi tarjoaja voi nimetä tarjousvaiheessa alihankintayrityksiä, joista voidaan täydentää asiantuntijaresursseja hankintayksikön käyttöön. Alihankintayrityksiä voidaan osaamistarpeiden tunnistamisen myötä täydentää sopimuskauden aikana. Lisäksi hankintayksikkö pyytää tarjoajaa avaamaan tarjoajien hinnoittelumallista alihankkijoiden kanssa käytetty komissioprosentti, jonka tulee sisältää kaikki tarjoajan hallintokulut, yleiskulut ja voitto. Samaa komissioprosenttia käytetään myös mahdollisesti myöhemmin mukaan otettavien uusien tai vaihdettavien alihankkijoiden kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Määrittelyn tuki ja ratkaisukonsultointi
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Verohallinto kehittää jatkuvasti palveluita ja palveluitaan tukevia tietojärjestelmiä. Hankinnan osa-alueen kohteena ovat ratkaisukonsultit tukemaan uusien palveluiden ja tietojärjestelmien toiminnallisessa teknisessä määrittelyssä ja kehittämisessä. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on arviolta 4 htv / 2020, 4 htv / 2021 ja 4 htv vuodesta 2022 eteenpäin. Asiantuntijatyö tehdään pääsääntöisesti Verohallinnon suorassa ohjauksessa. Työ tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin toimistotyöaikoina Verohallinnon tiloissa tai vastaavassa turvallisessa ympäristössä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessaan neljä kokenutta ratkaisukonsulttia ja täyttää kustakin ratkaisukonsultista tiedot tarjousten vertailua varten liitelomakkeelle 3.6. Nimetyt ratkaisukonsultit tulee olla sopimuskauden alettua kohtuullisessa ajassa hankintayksikön käytettävissä. Tarjoajan tulee antaa hintalomakkeelle omien ja alihankkijoiden asiantuntijoille päivähinnat kaikkien osaamistasojen (1, 2, 3 ja 4) asiantuntijoille. Lisäksi tarjoaja voi nimetä tarjousvaiheessa alihankintayrityksiä, joista voidaan täydentää ratkaisukonsulttiresursseja hankintayksikön käyttöön. Alihankintayrityksiä voidaan osaamistarpeiden tunnistamisen myötä täydentää sopimuskauden aikana. Lisäksi hankintayksikkö pyytää tarjoajaa avaamaan tarjoajan hinnoittelumallista alihankkijoiden kanssa käytetty komissioprosentti, jonka tulee sisältää kaikki tarjoajan hallintokulut, yleiskulut ja voitto. Samaa komissioprosenttia käytetään myös mahdollisesti myöhemmin mukaan otettavien uusien tai vaihdettavien alihankkijoiden kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Analytiikan, Big Datan ja AI:n asiantuntijapalvelut
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Verohallinnon tavoitteena on laajentaa analytiikan,Big Datan ja tekoälyn (AI) hyödyntämistä MS Azure- pilvipalveluissa. Hankinnan osa-alueen kohteena ovat asiantuntijapalvelut yllä mainittujen osa-alueiden kehittämiseen, ylläpitoon ja käyttöönoton tukemiseen. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on arviolta 20 htv / 2020, 25 htv / 2021 ja 25htv vuodesta 2022 eteenpäin. Asiantuntijatyö tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin toimistotyöaikoina Verohallinnon tiloissa tai vastaavassa turvallisessa ympäristössä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessaan viisi kokenutta data engineer asiantuntijaa ja viisi kokenutta data scientist asiantuntijaa sekä ja täyttää asiantuntijoista omille välilehdilleen omille lomakkeilleen tiedot tarjousten vertailua varten tiedot liitelomakkeelle 3.7. Nimetyt asiantuntijat tulee olla sopimuskauden alettua kohtuullisessa ajassa hankintayksikön käytettävissä. Tarjoajan tulee antaa hintalomakkeelle omien ja alihankkijoiden asiantuntijoille päivähinnat kaikkien osaamistasojen (1, 2, 3 ja 4) asiantuntijoille. Lisäksi tarjoaja voi nimetä tarjousvaiheessa alihankintayrityksiä, joista voidaan täydentää asiantuntijaresursseja hankintayksikön käyttöön. Alihankintayrityksiä voidaan osaamistarpeiden tunnistamisen myötä täydentää sopimuskauden aikana. Lisäksi hankintayksikkö pyytää tarjoajaa avaamaan tarjoajan hinnoittelumallista alihankkijoiden kanssa käytetty komissioprosentti, jonka tulee sisältää kaikki tarjoajan hallintokulut, yleiskulut ja voitto. Samaa komissioprosenttia käytetään myös mahdollisesti myöhemmin mukaan otettavien uusien tai vaihdettavien alihankkijoiden kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kohdassa Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja uottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. A) Tarjoajille on asetettu osa-aluekohtaiset minimiliikevaihtovaatimukset. Tarjoajien liikevaihtoa koskevat osa-aluekohtaiset vaatimukset ovat esitetty liitteissä 2.1-2.7, "Tarjoajan vähimmäisvaatimukset". B) Kaikilla osa-alueilla tarjoajien taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B taikka riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Verotuslainsäädännön ja Verotuslainsäädäntöä toteuttavien järjestelmien sekä niihin liittyvien toimintaympäristöjen asiantuntijuuden saavuttaminen vaativat pitkän koulutus- ja perehtymisajanjakson.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.6.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.6.2019 15:30
Paikka: Helsinki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Verohallinnossa on käytössä valtionhallinnon yhteinen sähköisen tilaamisen ja laskujen käsittelyn järjestelmä, Handi-palvelu, jonka kautta Verohallinto tilaa tavaroita ja palveluita ja käsittelevät laskut. Handi-palvelun valtionhallinnolle tarjoaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Toimittaja sitoutuu vastaanottamaan Asiakkaiden sähköisiä tilauksia sekä käyttämään Handi-palvelun toimittajaportaalia. Toimittaja laskuttaa Verohallintoa verkkolaskulla valtion edellyttämien sisältövaatimusten mukaisesti. Jos Verohallinto käyttää tilaamiseen Handi-palvelua, Toimittaja lisää verkkolaskulle Handi-palvelun muodostaman tilauksen yksilöivän tunnuksen määrätyssä muodossa (tilausnumeron) laskun tilausnumerokenttään. Lisäksi Toimittaja sitoutuu lisäämään Verohallinnon toistuvaislaskuihin liittyvän viitetiedon verkkolaskulle määrättyyn kenttään sopimuksen ja laskun automaattisen käsittelyn tehostamiseksi. Verohallinto ilmoittaa viitetietojen käyttöönotosta ja niiden tarkemmasta muodosta Toimittajalle erikseen. Lisätietoa Handi-palvelusta: https://www.palkeet.fi/asioi/handi-palvelun-toimittajille

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.5.2019
«« Takaisin