«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - ArchiCAD-osaaja F.E.C

21.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011282
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 098-238107

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:UUDELY/162/2019
Postiosoite:PL 36
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Aku Seppälä
Puhelin:+358 295021154
Sähköpostiosoite:aku.seppala@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - ArchiCAD-osaaja F.E.C
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Uudenmaan ELY-keskus kilpailuttaa koulutuksen myös Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Kainuun, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puolesta valtakunnallisena tarjouskilpailuna. Kilpailutus toteutetaan noudattaen avointa tarjousmenettelyä. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, jonka kesto on kaksi vuotta. Lisäksi varataan mahdollisuus kahteen 1 vuoden mittaiseen optioon, joiden kummankin suuruus on 50% alkuperäisestä hankinnasta. Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen yhteisarvo vuosina 2019 - 2020 jää alle 200 000 €. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 25§, 1. mom. kohdan 3 mukainen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 399999.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudellamaalla pääkaupunkiseutu. Muut ELY-keskukset määräävät koulutuspaikat hankinnan yhteydessä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on F.E.C-koulutusmallilla toteutettava ammatillinen työvoimakoulutus. Tiedot hankittavasta koulutuksesta on esitetty liitteissä 1 ja 2. Koulutukset toteutetaan suomen ja/tai englannin kielellä palveluntuottajien varaamissa tiloissa. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan kuusi puitesopimustoimittajaa, jos kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ei ole vähemmän. Toimittajat valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Hankintaan sisältyy mahdollisuus 2 x 1 vuoden optioon, jotka voidaan ottaa käyttöön jo varsinaisella hankintakaudella tai myöhemmin, jos maakuntauudistuksen myötä kasvupalveluista vastuun ottava ostajataho haluaa tilata palvelua. Hankintayksiköt varaavat oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 006-010282

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - ArchiCAD-osaaja F.E.C

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Saranen Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2588306-5
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:399999.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Uudenmaan ELY-keskus
Postiosoite:PL 36
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:aku.seppala@ely-keskus.fi
Internet-osoitehttp://www.ely-keskus.fi
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Tämä hankinta on hankintalain 25 § mukainen pienhankinta, koska hankinta lukeutuu hankintalain liitteessä E määriteltyihin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluiden hankintoihin. Pienhankinnoista ei voida hankintalain perusteella valittaa markkinaoikeuteen. Sen sijaan tarjoaja voi osoittaa hankintayksikölle hankintaoikaisun virheelliseksi kokemastaan päätöksestä. Hankintayksikkö liittää hankintapäätökseen oikaisuohjeen. Sopimuskauden aikaiset erimielisyydet ratkaistaan liitteenä 4 olevan sopimusmallin ehtojen mukaisesti.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.5.2019
«« Takaisin