«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmeksen kaupunki/Kaupunkirakennepalvelut/Tilapalvelut : Nurmes-talon peruskorjaus, maanrakennusurakka

20.05.2019 11:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011247
Tarjoukset 10.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Nurmeksen kaupunki/Kirjaamo
Kirkkokatu 14
75500
Nurmes
Puh. +358401045000

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Nurmeksen kaupunki/Kaupunkirakennepalvelut/Tilapalvelut
Y-tunnus 0207669-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Nurmeksen kaupunki/Kaupunkirakennepalvelut/Tilapalvelut
Yhteyshenkilö Jere Korhonen
Postiosoite Kirkkokatu 14
Postinumero 75500
Postitoimipaikka Nurmes
Maa Suomi
Puhelin +358401045707
Sähköpostiosoite jere.korhonen@nurmes.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Nurmeksen kaupunki/Kirjaamo
Postiosoite Kirkkokatu 14
Postinumero 75500
Postitoimipaikka Nurmes
Maa Suomi
Puhelin +358401045000
Sähköpostiosoite kirjaamo@nurmes.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Nurmes-talon peruskorjaus, maanrakennusurakka
Hankinnan kuvaus

Nurmeksen kaupunki/kaupunkirakennepalvelut/Tilapalvelut rakennuttaa Nurmes-talon peruskorjauksen.

Nurmes-talo on v. 1991 valmistunut n. 4200m2 suuruinen kirjasto- ja kulttuuritalo.

Nurmes-talon peruskorjauksen maanrakennusurakassa uusitaan Kötsintien puoleiset salaojat sekä perusmuurin veden- ja lämmöneristys.

Maanrakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana, kunnes rakennustöiden urakoitsija on valittu, päätös lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu (arvio, lokakuun loppu).

Tarjous on sitova ja se tulee olla suomenkielinen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nurmes (K541)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
8.7.2019 - 31.10.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

- Tarjouskilpailuun osallistuvalla yrityksellä tulee olla hankkeen vaativuuteen nähden riittävät taloudelliset, tekniset ja pätevyysedellytykset kyseisen työn toteuttamiseen,

- Yrityksen tulee olla merkittynä kaupparekisteriin ja sillä tulee olla toiminnan vastuuvakuutus,

- Tarjouskilpailuun osallistuvalta yritykseltä edellytetään, että se on suorittanut yhteiskunnalliset velvoitteensa,

- Yrityksen kohteeseen nimetyllä vastuuhenkilöllä tulee olla riittävä tekninen koulutus (vähintään teknillisen oppilaitoksen talonrakennusteknikon tutkinto) ja riittävä ammatillinen kokemus,

- Suunnitelmat ja työmaakokoukset ovat suomenkielisiä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Liitetään mukaan annettavaan tarjoukseen:

1. Selvitys yrityksen liikevaihdosta kyseiseltä toimialalta viimeisen kolmen vuoden ajalta

2. Kaupparekisteriote

3. Vakuutusyhtiön todistus tarjoajan vastuuvakuutuksesta

4. Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin

5. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

6. Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys maksusopimuksesta ja asianomaisen viranomaisen todistus sen noudattamisesta

7. Selvitys työssä noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

8. Selvitys työnjohtajaksi nimettävän henkilön nimestä, koulutuksesta ja vaaditusta ammatillisesta kokemuksesta

9. Tiedot vastaavanlaatuisista rakennuskohteista, jotka yritys on toteuttanut (tilaaja, toteutusvuosi, laajuus ja arvo

Kaikki pyydetyt selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia hakemuksen jättöpäivästä laskettuna.

Pyydetyt todistukset ja selvitykset on toimitettava tarjouksen mukana.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntömateriaalit ovat ladattavissa internetosoitteesta http://www.nurmes.fi/hankinnat tai ne saa pyydettäessä sähköpostitse osoitteesta kirjaamo@nurmes.fi. Pyynnön aiheeksi merkintä "Nurmestalon peruskorjaus, maanrakennusurakka".

Tarjous tulee jättää tai lähettää kirjallisena liitteineen annettuun osoitteeseen siten, että se on perillä määräaikaan mennessä. Telefaxilla tai sähköpostilla lähetettyä tarjousta ei hyväksytä.

Kuoreen merkintä: "Nurmes-talon maanrakennusurakka".

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.6.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjous tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Asiakirjaluettelo 17.5.2019.pdf

http://www.nurmes.fi/hankinnat

Tarjouspyyntö 17.5.2019.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin