«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Iin kunta : Iin Alarannan koulu, uudisrakennus

17.05.2019 15:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011220
Tarjoukset 19.6.2019 klo 11.30 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Iin kunta
Y-tunnus 2054621-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut
Yhteyshenkilö Hannu Palsi
Postiosoite PL 24
Postinumero 91100
Postitoimipaikka Ii
Maa Suomi
Puhelin +358407541011
Sähköpostiosoite hannu.palsi@ii.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ii.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ii?id=239628&tpk=e1d4d80b-f77e-485b-806c-26d74f233593
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Iin Alarannan koulu, uudisrakennus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
239628
Hankinnan kuvaus

Iin kunta pyytää tarjoustanne Alarannan koulun uudisrakennuksen KVR-urakasta, tämän tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Koulurakennusten rakentamistyöt. (45214200-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ii (K139)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan liikevaihtoluokan tulee olla yli 3000000 euroa, kultakin vuodelta viimeisen kolmen tilikauden ajalta. Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään yhden koulu-, päiväkoti tai toimistorakennuksen toteuttamisesta viimeisen 5 vuoden ajalta (hanke otettu vastaan 1.5.2014-30.4.2019) Hankkeen tulee olla ollut uudisrakennuskohde ja ko. yrityksen tulee olla toiminut hankkeessa vähintään rakennusteknisten töiden urakoitsijana ja kohteen pääurakoitsijana. Konsernitason referenssejä ei hyväksytä, vaan kyseinen referenssi tulee olla sen yksikön, joka tähän tarjouskilpailuun on ilmoittautunut.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilinpäätöstiedot kolmelta viimeisimmältä tilikaudelta. Tiedot koulu-, päiväkoti tai toimistorakennuksen referenssikohteesta

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamanettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä täydentävää asetusta (614/2017). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä Tilaajan edellyttämällä tavalla, taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten, kuin hankintalain 63§:ssä säädetään. Tarjouksen tekemisestä, mahdollisista kohteiden esittelyistä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille erillistä korvausta. Tarjousasiakirjat on toimitettava suomenkielisinä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.6.2019 11.30

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin