«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kantasairaalahanke Allianssi

20.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011183
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 097-233699

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0818235-5
Postiosoite:Ahvenistontie 20
Postinumero:13530
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Puhelin:+358 36291
Sähköpostiosoite:hankintatoimi@khshp.fi
NUTS-koodi:Hämeenlinna (K109)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.khshp.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kantasairaalahanke Allianssi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Talonrakentaminen. (45210000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Hämeenlinna (K109)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (tilaaja) pyytää tarjoustanne Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön korvaavan uuden sairaalan (”Kantasairaala”) tietyistä suunnittelutehtävistä ja rakentamisesta mukaan lukien talotekniikka. Tilaaja toteuttaa hankkeen projektiallianssina. Hanke viedään läpi kehitys- ja toteutusvaiheina. Tilaaja päättää kehitysvaiheen päätyttyä hankkeen toteuttamisesta ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Tilaajan tarkoituksena on rakentaa nykyisen Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön korvaava uusi sairaala Hämeenlinnan keskusta-alueelle (jatkossa Kantasairaala -hanke). Sairaalan toimintoja uudistetaan merkittävästi siten, että keskussairaalatasoisen toiminnan lisäksi tiloissa on perusterveydenhuollon lääkärivastaanottotiloja ja osastoja sekä yhteistyökumppaneiden palveluille tarkoitettuja tiloja.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:27.3.2018 - 31.12.2027
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 088-210095

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
35426
Osa nro:
1
Nimi:
Kantasairaalahanke Allianssi

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
27.3.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Architecture Workshop Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0979166-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0919673-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:De Jong Gortemaker Algra
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:29033487
Postitoimipaikka:Rotterdam
Maa:Alankomaat
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZZZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2100000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.5.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Talonrakentaminen. (45210000-2)
VII.1.3) Suorituspaikka
Hämeenlinna (K109)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n mukaan hankintasopimusta ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman uutta hankintamenettelyä. Olennaisena pidetään ainakin muutosta, joka laajentaa sopimuksen soveltamisalaa huomattavasti. Hankintasopimukseen voidaan kuitenkin tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa EU-kynnysarvon eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen palveluhankintasopimuksen arvosta. Jos muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten kumulatiivisen nettoarvon perusteella. Hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä myös, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos näitä muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä myös, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. Muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos näitä muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla hankintalain säännösten kiertäminen. Muutoksista tulee julkaista muutosilmoitus. Assi-sairaalahankkeen yhteyteen liittyy siis suunnittelua, joka ei ole sisältynyt alkuperäiseen hankintasopimukseen, mutta joka on teknisistä syistä välttämätöntä teettää samalla toimijalla. Alunperin muutokset ovat olleet vähäisiä eivätkä ole edellyttäneet sopimuksen muuttamista. Allianssin kehitysvaiheen suunnittelun edetessä ja sairaala-alueelle sijoittuvien toimintojen selkeytyessä muutoksia on tullut kuitenkin lisää, ja arkkitehtisuunnittelijoiden sopimusmuutoksen tekeminen on tarpeen. Muutokset johtuvat sairaalasuunnittelun ja asemakaavavalmistelun yhtäaikaisuudesta, uuden ja vanhan sairaala-alueen tiiviistä yhteydestä toisiinsa ja allianssihankkeeseen kuulumattoman mutta samalle alueelle kiinteästi sairaalan yhteyteen tulevan pysäköintilaitoksen suunnittelusta sekä pelastuslaitoksen tilatarpeen kasvusta hankkeen suunnittelun edetessä. Määrältään muutokset ovat seuraavia: - Sairaalan suunnitellun sijaintipaikan muuttumisesta johtuva lisäty hanke- ja yleissuunnittelussa, muutos 460.000 euroa - Pelastuslaitoksen tiloja koskeva muutos, noin 30.000 euroa - Kaavarunko- ja asemakaavavalmistelu 2018 – 2019, muutos 170.000 euroa - Pysäköintisuunnittelu, muutos 38.500 euroa Integrated-työyhteenliittymän hankintasopimuksen sisältö on määräytynyt tarjouskilpailussa. Tarjouskilpailussa arvioitujen hankesuunnittelun sekä ehdotus-ja yleissuunnittelun tuntimäärien perusteella näiden vaiheiden hankintasopimuksen arvo on ollut noin 2.100.000 euroa. Mikään muutoksista ei ylitä hankintalaissa asetettua ylärajaa, joka on siis 50 % alkuperäisen sopimuksen arvosta. Tilaaja päättää tehdä edellä mainitut muutokset arkkitehtisuunnittelijoiden allianssisopimukseen ja julkaista sopimusmuutoksesta ilmoituksen julkistenhankintojen HILMA-kanavassa.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:27.3.2018 - 31.12.2027
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2798500.00 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Architecture Workshop Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0979166-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0919673-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:De Jong Gortemaker Algra
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:29033487
Postitoimipaikka:Rotterdam
Maa:Alankomaat
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZZZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Assi-sairaalahankkeen yhteyteen liittyy siis suunnittelua, joka ei ole sisältynyt alkuperäiseen hankintasopimukseen, mutta joka on teknisistä syistä välttämätöntä teettää samalla toimijalla. Alunperin muutokset ovat olleet vähäisiä eivätkä ole edellyttäneet sopimuksen muuttamista. Allianssin kehitysvaiheen suunnittelun edetessä ja sairaala-alueelle sijoittuvien toimintojen selkeytyessä muutoksia on tullut kuitenkin lisää, ja arkkitehtisuunnittelijoiden sopimusmuutoksen tekeminen on tarpeen. Muutokset johtuvat sairaalasuunnittelun ja asemakaavavalmistelun yhtäaikaisuudesta, uuden ja vanhan sairaala-alueen tiiviistä yhteydestä toisiinsa ja allianssihankkeeseen kuulumattoman mutta samalle alueelle kiinteästi sairaalan yhteyteen tulevan pysäköintilaitoksen suunnittelusta sekä pelastuslaitoksen tilatarpeen kasvusta hankkeen suunnittelun edetessä. Määrältään muutokset ovat seuraavia: - Sairaalan suunnitellun sijaintipaikan muuttumisesta johtuva lisätty hanke- ja yleissuunnittelussa, muutos 460.000 euroa - Pelastuslaitoksen tiloja koskeva muutos, noin 30.000 euroa - Kaavarunko- ja asemakaavavalmistelu 2018 – 2019, muutos 170.000 euroa - Pysäköintisuunnittelu, muutos 38.500 euroa

VII.2.2) Muutosten syyt
Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Muutokset johtuvat sairaalasuunnittelun ja asemakaavavalmistelun yhtäaikaisuudesta, uuden ja vanhan sairaala-alueen tiiviistä yhteydestä toisiinsa ja allianssihankkeeseen kuulumattoman mutta samalle alueelle kiinteästi sairaalan yhteyteen tulevan pysäköintilaitoksen suunnittelusta sekä pelastuslaitoksen tilatarpeen kasvusta hankkeen suunnittelun edetessä.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 305000000.00 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 305698500.00 EUR
«« Takaisin