«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä : Keskeytysilmoitus Kivistö ja Koillis-Espoon runkoviemäri Vantaan Myllymäki-Askisto TP 8/19

17.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011173
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 096-233019

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274241-9
Postiosoite:PL 100
Postinumero:00066
Postitoimipaikka:HSY
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Karisalo
Puhelin:+358 915611
Sähköpostiosoite:hankinnat@hsy.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hsy.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Keskeytysilmoitus Kivistö ja Koillis-Espoon runkoviemäri Vantaan Myllymäki-Askisto TP 8/19
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Putkijohdot, putkistot, putket, suojaputket ja vastaavat tuotteet. (44160000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Paineviemärihankkeen taustalla on Vantaalla Kivistön alueella tapahtuva lisärakentaminen, jonka myötä nykyinen jätevesiviemäri Myllymäen jv-pumppaamolta Askiston jv-pumppaamolle uusitaan.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Viemäriosuus Kehä III:n ja Petikontien risteyksestä nykyiselle Askiston jv-pumppaamolle toteutetaan yleissuunnitelmaluonnoksen mukaan paineviemärinä. Uuden paineviemärilinjan pituus on noin 1,3 km. Linja kahdennetaan. Linjan koko on de 630 mm.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 060-140210

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Keskeytysilmoitus Kivistö ja Koillis-Espoon runkoviemäri Vantaan Myllymäki-Askisto TP 8/19

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

On saatu vain yksi tarjous ja hankintasäännösten mukaista riittävää kilpailua ei ole hankintamenettelyssä päässyt syntymään.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttps://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.5.2019
«« Takaisin