«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : PET-MRI-laitteen hankinta

17.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011157
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 096-232036

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828255-9
Postiosoite:Kiinamyllynkatu 4-8
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mira Lehtovaara
Puhelin:+358 503172588
Sähköpostiosoite:mira.lehtovaara@tyks.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
PET-MRI-laitteen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kliinisen fysiologian toimilue (PET- ja isotooppitutkimukset) hankkii yhteishankintana Turun yliopiston kanssa yhden (1) PET-MRI-laitteen Turun yliopistollisen keskussairaalan PET-keskukseen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3455800.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kliinisen fysiologian toimilue (PET- ja isotooppitutkimukset) hankkii yhteishankintana Turun yliopiston kanssa yhden (1) PET-MRI-laitteen Turun yliopistollisen keskussairaalan PET-keskukseen. Hankittavaa PET-ja magneettikameran yhdistävää TOF-PET-MRI-järjestelmää käytetään sekä kliinisiin kuvauksiin että tieteellisiin tutkimuksiin.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
PET-MRI-laitteen hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
14.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:GE Healthcare Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1629074-3
Postiosoite:Kuortaneenkatu 2
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:3455800 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3455800 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, markkinatoimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta osoitteeseen materiaalitoimi@tyks.fi siten, että ilmoituksessa on kerrottu lyhyesti myös selvitys markkinatoimijan näkemykseen. Näin hankintayksikkö pystyy nopeasti arvioimaan asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttämään suorahankinnan oma-aloitteisesti.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Kaikissa nykyisissä PET-TT-laitteissa on käytössä time-of-flight (TOF) -tekniikka. TOF-tekniikka mahdollistaa emissiopaikan määrittämisen detektorien välisellä koinsidenssilinjalla. Tekniikka parantaa merkittävästi laitteiston herkkyyttä ja signaali-kohina-suhdetta. TOF onkin sen vuoksi standardiominaisuus kaikissa uusissa PET-laitteissa tänään. Järjestelmän suuri herkkyys on keskeinen ominaisuus dynaamisissa tutkimuksissa, kun käytetään lyhytikäisiä radionuklideja kuten happi-15 tai hiili-11. Näissä tutkimuksissa TOF-tekniikka on välttämätön, sillä kuvausaikoja ei voida pidentää. PET-keskuksessa tehtävistä kliinisistä tutkimuksista sydänlihaksen perfuusion 15O-kuvaukset on tärkein näistä tutkimuksista. TOF-tekniikan hyödyn on osoitettu olevan sitä suurempi, mitä suurempi on kuvauskohde. Turussa tutkimuksen yhtenä painopistealueena on lihavuustutkimus ja erityisesti sisäelinten pienten kohteiden tutkimus. Tutkimus pyritään tekemään dynaamisena, jolloin ajallisesti lyhyiden kuvasarjojen mallinnus (esim. Patlak ja FUR) vaatii hyvää signaali-kohina-suhdetta. Järjestelmän hyvä herkkyys on välttämätön ominaisuus myös lasten kuvauksissa. Tutkimuksissa täytyy vähentää sekä potilasannosta (säderasitus) sekä kuvausaikaa (anestesia). TOF-tekniikkaa hyödyntäen molemmat ominaisuudet ovat merkittävästi paremmat. Edellä kerrottujen keskeisten vaatimusten perusteella hankintayksikkö edellyttää, että uudessa hankittavassa PET-MRI-laitteessa on TOF-tekniikka. Julkisista hankinnoista annetun lain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinioíkeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Tällöin suorahankinnan lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

«« Takaisin