«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon Asunnot Oy : Espoon Asunnot Oy / Kolkekannaksentie 1 Rakennusurakka

17.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011145
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 096-231203
Osallistumishakemukset 19.06.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=239695&tpk=fda1f226-e478-4653-a401-68eb29fd6c65

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon Asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565281-0
Postiosoite:Upseerinkatu 3 B
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Marttila
Puhelin:+385 98165800
Sähköpostiosoite:timo.marttila@espoonasunnot.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoonasunnot.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=239695&tpk=fda1f226-e478-4653-a401-68eb29fd6c65
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Espoon Asunnot Oy / Kolkekannaksentie 1 Rakennusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt. (45211340-4), Rakennustyöt: monikerros- (IA16-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

4 kpl Ara-korkotukilainoitettujen viisikerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen Espoon Lippajärvelle tontin 62011-1 osalle kokonaisurakkana. Huoneistoala on yhteensä 7482 m2 ja asuntojen lukumäärä 139 kappaletta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 20000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt. (45211340-4), Rakennustyöt: monikerros- (IA16-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

4 kpl Ara-korkotukilainoitettujen viisikerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen Espoon Lippajärvelle tontin 62011-1 osalle kokonaisurakkana. Huoneistoala on yhteensä 7482 m2 ja asuntojen lukumäärä 139 kappaletta. Kohde toteutetaan kokonaisurakkana sisältäen rakenne-, lvi-, sähkö- ja automaatiotyöt, joten tarjoajalla tulee olla siihen edellytykset ja valmiudet. Rakennushankkeen suunnittelijat, suunnittelun jakautuminen sijainti ja tarkemmat paljoustiedot on esitelty urakkaohjelmassa. Kolkekannaksentie 1 –nimisen kohteen rakennuslupa on käsittelyssä ja myönnettäneen urakkalaskennan aikana Espoon rakennusvalvontakeskuksessa. Rakennuttaja pyrkii siihen, että urakkasopimukset voitaisiin tehdä mahdollisimman pian varsinaisten urakkakilpailun päättymisestä ja rakennustyöt alkaisivat lokakuussa 2019 edellyttäen kuitenkin, että hankkeen rahoitus on kunnossa, Espoon Asunnot Oy:n hallitus on hyväksynyt hankkeen, tehdystä hankintapäätöksestä ei valiteta ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hyväksyy kustannukset ja antaa aloittamisluvan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
20000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:10
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Halutaan varmistua tarjoajien teknisestä ja taloudellisesta soveltuvuudesta ko. urakkaan ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. Max 10 tarjoajaa / urakka varmistaa kilpailun toimivuuden.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset tai muu luotettava selvitys tai vastaavuus näistä, selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Osallistuja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Osallistujan edellytetään olevan merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Espoon Asunnot Oy ei kuulu AVL 8 c § piiriin. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon ja rikkeettömyyden varmistamiseksi voittaneen tarjoajan on toimitettava tilaajalle soveltuvuusehtojen ja tilaajavastuulain mukaiset, ajantasaiset asiakirjat ennen sopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky hankinnan suorittamiseen. Osallistujan vuotuisen liikevaihdon kolmen viimeisen päättyneen tilikauden aikana tulee olla vähintään 12,0 milj. EUR / vuosi.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Suomen Asiakastieto Oy Rating Alfa raportin tulee olla vähintään luokkaa A tai parempi. Mikäli tarjouksen antajan rating-luokitusta ei ole saatavilla, on Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokan oltava 1-3.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Luettelo tärkeimmistä hankintakohdetta vastaavista uudiskerrostalourakoista Suomessa, niiden kokonaisarvo vastaanottajatietoineen ja päivämäärineen kolmelta (3) viimeksi kuluneelta vuodelta. Osallistujan tulee esittää vähintään kaksi (2) referenssiä vastaavanlaisen uudisrakennuskohteen rakentamisesta Suomessa viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Rakennusurakkasopimus tullaan laatimaan RT 80260 sopimuslomakkeelle. Vastaavien työnjohtajien tulee olla Espoon rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyttävissä. Huomioitava, että työmaan johto- ja kokouskieli on suomi. Urakoitsijan ja kaikkien aliurakoitsijoiden työnjohtajien on ymmärettävä työsuoritusta ja työturvallisuutta koskevat ohjeet suomen kielellä. Kaikkien työmaalla työskentelevien on ymmärrettävä työturvallisuutta koskevat komennot suomen kielellä. Tarjouksen antajan sekä hänen aliurakoitsijoidensa on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.6.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.5.2019
«« Takaisin