«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Keva : Tarjouspyyntö hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyjen hoitamisesta

17.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011133
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 096-232911
Tarjoukset 19.06.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/keva?id=237505&tpk=52780935-17a1-411a-9824-4aed57a5e8ef

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keva
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0119343-0
Postiosoite:Keva
Postinumero:00087
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riitta Virtanen
Puhelin:+358 504099784
Sähköpostiosoite:riitta.virtanen@keva.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keva.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/keva

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/keva?id=237505&tpk=52780935-17a1-411a-9824-4aed57a5e8ef
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tarjouspyyntö hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyjen hoitamisesta
Viitenumero:
101/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohde on hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyn hoitaminen. Keva tarjoaa osalle hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista mahdollisuuden tilanneselvittelyyn. Toimeksiantoja hylkäävän päätöksen tilanneselvittelyistä hoitavat eri puolilla Suomea toimivat palveluntuottajat. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen alueella toimivia palveluntuottajia valitaan hankintalain mukaiseen puitejärjestelyyn 3-10 aluetta kohti siten, että palvelun alueellinen kattavuus voidaan taata. Palveluntarjoajien lukumäärään vaikuttaa lisäksi hankintayksikön edellisiin sopimuskausiin perustuva arvio alueille kohdistuvista toimeksiantojen määrästä. Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Hankinnan tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyjen hoitaminen, Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Suomi (FI1C) , Ahvenanmaa (FI2)
Ahvenanmaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyn hoitaminen Kevan antaman toimeksiannon mukaisesti Etelä-Suomen ja Ahvenanmaan alueella (kts. tarjouspyynnön liite 2 Suomen aluejako). Toimeksiantoja hylkäävän päätöksen tilanneselvittelyistä hoitavat eri puolilla Suomea toimivat palveluntuottajat. Keva valitsee hankintalain mukaiseen puitejärjestelyyn 3-10 palveluntuottajaa kutakin tarjouspyynnön liitteen 2 mukaista hankinta-aluetta kohden siten, että palvelun alueellinen kattavuus voidaan taata. Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Hankinnan tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Keva ilmoittaa option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyjen hoitaminen, Länsi-Suomi
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19) , Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Keski-Pohjanmaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyn hoitaminen Kevan antaman toimeksiannon mukaisesti Länsi-Suomen alueella (kts. tarjouspyynnön liite 2 Suomen aluejako). Toimeksiantoja hylkäävän päätöksen tilanneselvittelyistä hoitavat eri puolilla Suomea toimivat palveluntuottajat. Keva valitsee hankintalain mukaiseen puitejärjestelyyn 3-10 palveluntuottajaa kutakin tarjouspyynnön liitteen 2 mukaista hankinta-aluetta kohden siten, että palvelun alueellinen kattavuus voidaan taata. Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Hankinnan tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Keva ilmoittaa option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyjen hoitaminen, Itä-Suomi
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pohjois-Savo Pohjois-Karjala
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyn hoitaminen Kevan antaman toimeksiannon mukaisesti Itä-Suomen alueella (kts. tarjouspyynnön liite 2 Suomen aluejako). Toimeksiantoja hylkäävän päätöksen tilanneselvittelyistä hoitavat eri puolilla Suomea toimivat palveluntuottajat. Keva valitsee hankintalain mukaiseen puitejärjestelyyn 3-10 palveluntuottajaa kutakin tarjouspyynnön liitteen 2 mukaista hankinta-aluetta kohden siten, että palvelun alueellinen kattavuus voidaan taata. Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Hankinnan tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Keva ilmoittaa option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyjen hoitaminen, Pohjois-Suomi
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappi (FI1D7) , Kainuu (FI1D8) , Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Kainuu Pohjois-Pohjanmaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tilanneselvittelyn hoitaminen Kevan antaman toimeksiannon mukaisesti Pohjois-Suomen alueella (kts. tarjouspyynnön liite 2 Suomen aluejako). Toimeksiantoja hylkäävän päätöksen tilanneselvittelyistä hoitavat eri puolilla Suomea toimivat palveluntuottajat. Keva valitsee hankintalain mukaiseen puitejärjestelyyn 3-10 palveluntuottajaa kutakin tarjouspyynnön liitteen 2 mukaista hankinta-aluetta kohden siten, että palvelun alueellinen kattavuus voidaan taata. Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Hankinnan tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Keva ilmoittaa option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.6.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.5.2019
«« Takaisin