«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Tankkausperävaunut

20.05.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011099
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 097-236275

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Tankkausperävaunut

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena ovat lentokoneiden painetankkauspumppukärryjen

modifikaatiot teknillisen erittelyn ja piirustusten sekä mallikärryn mukaisesti tehtynä,

yhteensä 23 kappaletta, toimitus arviolta vuoden

2019 oppuun mennessä. Ehdoton

vaatimus toimitusajalle on viimeistään 30.11.2020.

Hankinnan kohde on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tarkoittama puolustustarvike, sillä kyse on Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (2017/C 097/01) ML10.f koh-dan (ML10.a kohdassa tarkoitettuja ilma-aluksia tai ML10.d. kohdassa tarkoitettuja lentokoneiden moottoreita varten erityisesti suunnitellut ”maalaitteet”. Tekninen huomautus: ”Maalaitteet” tarkoittavat painetankkausvarustusta ja sekä varustusta, joka on erityisesti suunniteltu mah-dollistamaan operaatiot ahtaissa tiloissa.) mukaisesta tarvikkeesta, jon-ka käyttötarkoitus on sotilaallinen. Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankinnan kohteena oleva painetankkauspumppukärryjen modifikaatio on osa painetankkausvarustusta.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tankkausperävaunut. (34223360-7)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

890100 - 890100 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2018/S 049-109414

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
1718/2018
V.1 Sopimuksentekopäivä
14.1.2019
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Jet-Tekno Oy
Kansallinen henkilötunnus 1594268-2
Postiosoite Nuutisarankatu 12
Postinumero 33900
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
17.5.2019
«« Takaisin