«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Inarin kunta : Koulukuljetus: Saariselkä-Ivalon koulut, aamukuljetus

16.05.2019 15:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011098
Tarjoukset 17.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Inarin kunta
Y-tunnus 0190758-7
Yhteyshenkilö Satu Kyrö
Postiosoite Piiskuntie 2
Postinumero 99800
Postitoimipaikka Ivalo
Maa Suomi
Puhelin +358401887111
Sähköpostiosoite satu.kyro@inari.fi
Internet-osoite (URL) http://www.inari.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/inari?id=239660&tpk=174c0d50-6b36-4d6a-a434-23073a417349
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Koulukuljetus: Saariselkä-Ivalon koulut, aamukuljetus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
239660
Hankinnan kuvaus

Tarjouskilpailu koskee koululaiskuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 13.8.2019 – 30.6.2020 välisen ajan. Oppilasmäärä koko reitillä on tämänhetkisen tiedon mukaan n. 63 oppilasta (kohde 1.). Osatarjoukset ovat mahdollisia (kohteet 2. ja 3.) 1. Saariselkä – Törmänen –Puhakanmutka – Seo – Ivalo n. 63 oppilasta 2. Saariselkä – Törmänen –Puhakanmutka n. 52 oppilasta 3. Alatörmäsentie – Kerttuojan alue –Ivalo n. 11 oppilasta Lisäksi talvikautena voi olla itse maksavia opiskelijoita. Kuljetusten tulee olla Ivalon ala-asteen koululla aamuisin klo 8.30 ja Ivalon yläasteen koululla klo 8.40. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa ilmoitettuja tietoja sen mukaan, millaiseksi koulujen oppilasmäärä ja kuljetustarve lukuvuosittain muotoutuu.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
Päänimikkeistö
Taksipalvelut. (60120000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Inari (K148)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.7.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla valmiutta ja joustavuutta mukautua tilaajan toiminnan muutoksiin mm. lukujärjestysten ja reittien muuttuminen, mahdolliset lauantaikuljetukset. Liikennöinti voi joko lisääntyä tai vähentyä. Tilaaja ilmoittaa muutoksista liikennöitsijälle niin pian kuin muutokset ovat tilaajan tiedossa. Aikataulut vahvistetaan myöhemmin lukujärjestysten perusteella. Kohteiden oppilaskohtainen lukujärjestyksien mukainen kuljetussuunnitelma tehdään yhteistyössä liikennöitsijän ja Ivalon koulujen koulukuljetuksista vastaavan henkilön kanssa. Yksittäisten päivien lukujärjestysmuutokset voivat vaikuttaa kuljetusaikatauluihin. Koulu ilmoittaa näistä muutoksista liikennöitsijälle hyvissä ajoin. Lukujärjestyksistä tai oppilaasta johtuvat toistaiseksi voimassa olevat muutokset reiteissä ilmoitetaan tai vahvistetaan aina tilaajan toimesta. Liikennöitsijä voi esittää palvelutasoa parantavia tai liikenteen hoidon kustannuksia vähentäviä muutosehdotuksia esitettyihin aikatauluihin.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousyhteenliittymä), edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa kilpailunrajoituksista annetun lain (318/2004) 2. luvun kanssa. Kaikkien yhteenliittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. Liikennöitsijä saa käyttää alihankkijaa. Alihankkijan käytöstä pitää ilmoittaa tarjouksessa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista tilaajalle kuin omistaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.6.2019 15.00
Lisätietoja

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Inarin kunta/ sivistyslautakunta
Postiosoite Piiskuntie 2
Postinumero 99800
Postitoimipaikka IVALO
Maa Suomi
Puhelin +358 401887111
Sähköpostiosoite inari@inari.fi
Faksi +358 16662628
Internet-osoite http://www.inari.fi
«« Takaisin