«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN: Tarjouspyyntökierroksella 1866/2018 Kranaattilaatikoiden hankinta 155 tkr

17.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011088
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 096-233154

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN: Tarjouspyyntökierroksella 1866/2018 Kranaattilaatikoiden hankinta 155 tkr

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on kuusipuusta valmistettava kranaattilaatikko, jota käytetään 155

TKR kranaattien varastointiin, maastojakeluun ja kuljettamiseen suoraan

loppukäyttäjälle tai logistisen ketjun eri väliportaille. Kranaattilaatikoita kuljetetaan

soveltuvien maasto- ja maantiekuorma-autojen kuormatiloissa ja erilaisissa

perävaunuissa. Laatikoita käsitellään traktorin- ja trukin piikein sekä kantorivoista.

Hankinnan kohde on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan

tarkoittama puolustustarvike, sillä kyse on Euroopan unionin yhteisen

puolustustarvikeluettelon (2017/C 097/01) ML4.b.2 kohdan (Varustus, jolla on kaikki

seuraavat ominaisuudet: 1. ne on erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön; ja erityisesti

suunniteltu 'toimiin', jotka liittyvät johonkin seuraavista: a. ML4.a kohdassa tarkoitetut

tuotteet (ML4.a: Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut pommit, torpedot, kranaatit,

savuammukset, raketit, miinat, ohjukset, syvyyspommit, raivauspanokset, -laitteet ja -

pakkaukset, "pyrotekniset " laitteet, patruunat ja harjoitustarvikkeet (eli laitteet, joilla

simuloidaan näiden tuotteiden ominaisuuksia)) mukaisesta tarvikkeesta, jonka

käyttötarkoitus on sotilaallinen. Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankinnan

kohteena oleva kranaattilaatikko on erityisesti suunniteltu toimiin, jotka liittyvät

kranaattien käsittelyyn.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Kuljetuslaatikot. (44619300-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

1 - 1 EUR

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2018/S 082-185619

V kohta: Sopimuksen tekeminen

V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä kohdan VI lisätiedoissa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2 Lisätietoja

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hallituksen esityksen vp 76/2011 mukaan keskeyttämisen syytä harkittaessa tulee kiinnittää huomiota hankinnan keskeyttämisen todelliseen syyhyn ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi tarjoajiin.

Hankintamenettelyssä saatiin kolme osallistumishakemusta Polewood Ltd Oy:ltä, Rakennuspalvelu Jurva Rinne Ky:ltä ja Savopak Oy:ltä. Yk-sikään osallistumishakemuksista ei vastannut osallistumishakemus-pyyntöä.

Hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan uudelleen vuoden 2019 aikana. Hankintayksikkö joutuu muuttamaan osallistumishakemuspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia olennaisesti uudelle tarjouskierrokselle, joten hankinnan jatkaminen ilman keskeyttämistä ei olisi mahdollista.

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy, eikä ratkaisu vaikuta syrjivästi ehdokkaisiin.

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
16.5.2019
«« Takaisin