«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lakeuden Etappi Oy : Poltettavan jätteen kuljetus Seinäjoen ydinurakka

17.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011074
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 096-232326
Tarjoukset 17.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://lehankinnat.cloudvault.m-files.com

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lakeuden Etappi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1087873-0
Postiosoite:Laskunmäentie 15
Postinumero:60760
Postitoimipaikka:Pojanluoma
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ville Kuismin
Puhelin:+358 64214924
Sähköpostiosoite:ville.kuismin@etappi.com
Faksi:+358 64214999
NUTS-koodi:Seinäjoen seutu (S142)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.etappi.com

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://lehankinnat.cloudvault.m-files.com

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://lehankinnat.cloudvault.m-files.com
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Poltettavan jätteen kuljetus Seinäjoen ydinurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kiinteiden yhdyskuntajätteiden keräyspalvelut. (90511100-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Poltettavan jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätteen kuljettamisesta ydin Seinäjoen alueella. Kohteet rajoittuvat lännestä kantatie 67:n varrelle, etelästä Itäisen ohikulkutien länsipuolelle Ilmajoen rajaan asti, lisäksi alueeseen kuuluvat Itikka, Kivisaari, Koliini, Loukko, Teppo, Nurmon keskusta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5300000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kiinteiden yhdyskuntajätteiden keräyspalvelut. (90511100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Seinäjoen seutu (S142)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Seinäjoki taajama

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Poltettavan jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätteen kuljettamisesta ydin Seinäjoen alueella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
5300000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2020 - 30.4.2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Urakkasopimusta voidaan jatkaa maksimissaan kaksi (2) vuotta. Optiokausi voidaan käyttää kahdessa osassa esimerkiksi 1 vuosi + 6 kuukautta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Yrityksellä on kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot. Yrityksellä ei ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka yrityksellä on viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä. Yritys on hoitanut työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisen ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisen tai sillä on selvitys, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Työhön sovellettavaan työehtosopimusta tai keskeisistä työehdoista on sovittu. Työterveyshuolto on järjestetty.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.6.2019 13:00
Paikka: Lakeuden Etappi Oy
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

kevät 2024

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.5.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://lehankinnat.cloudvault.m-files.com
«« Takaisin