«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Mestaritoiminta Oy : Harjulan koulun uudisrakennus ja B-siiven perusparannus päiväkodiksi, sähkösuunnittelu

17.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011038
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 096-232185
Tarjoukset 18.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=239285&tpk=8dab52de-6a26-44db-b4d4-f0693e96b5b6

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mestaritoiminta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2119604-9
Postiosoite:Mannilantie 43
Postinumero:04400
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Nikkanen
Puhelin:+358 409222007
Sähköpostiosoite:antti.nikkanen@mestaritoiminta.fi
NUTS-koodi:Järvenpää (K186)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mestaritoiminta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=239285&tpk=8dab52de-6a26-44db-b4d4-f0693e96b5b6
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja rakennuttaminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Harjulan koulun uudisrakennus ja B-siiven perusparannus päiväkodiksi, sähkösuunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpään Harjulaan Harjulan koulun tontille uudisrakennuksen, joka tulee toimimaan 3-sarjaisena alakouluna ja esikouluna. Tontilta puretaan 1960- ja 1980-luvuilla rakennetut koululaajennukset. Alkuperäinen B-osa 1930-luvulta perusparannetaan 4-ryhmäisen päiväkodin käyttöön. Tontille on vireillä asemakaavamuutos, jossa B-osa suojellaan asemakaavalla. Uudisrakennuksen laajuus on arviolta n. 4900 brm2 ja perusparannettavan rakennuksen laajuus on 1090 brm2. Investointiesityksen mukaan uudishankkeen arvioitu hinta n. 16,5 m€ (alv. 0%) ja perusparannettavan hankkeen arvioitu hinta n. 4,7 m€ (alv. 0%). Tavoitteena on, että kohteen suunnittelijat on valittu elokuun 2019 alkuun mennessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa 05/2020 (tai kun tekeillä oleva kaavamuutos on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on myönnetty) ja tavoite kohteiden käyttöönotoille on syksyllä 2021.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Järvenpää (K186)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Verkkotie 12, 04400 Järvenpää

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää kohteen sähkösuunnittelun. Tilaajan tavoitteena on luoda kumppanuuteen perustuva kehittyvä malli erinomaisesta suoriutumisesta palkitsemiselle. Hankkeessa käytetään milestone- eli välitavoitemallia. Arviointi perustuu koko suunnitteluryhmän onnistumiselle. Edellytyksenä on, että kaikki hankkeen suunnittelijat ovat sitoutuneet vastaavaan menettelyyn. Suunnittelutehtävä sisältää kohteen maankäyttö- ja rakennuslain 120 c-e § mukaiset erikoissuunnittelun sekä tässä tarjouspyynnössä liitteineen mainitut tehtävät. Hanke on suunnittelutehtävän kelpoisuusvaatimusten osalta (http://www.xn--shksuunnittelu-5hb40a.fi/data/uploads/pdf/suunnittelutehtavan_vaativuus_taulukko.pdf ja http://www.xn--shksuunnittelu-5hb40a.fi/data/uploads/pdf/kelpoisuusvaatimukset_taulukko.pdf) - korjausrakentamisen osalta: tavanomainen (sähkötekninen järjestelmä uusitaan tavanomaisella tekniikalla) - uudisrakentamisen osalta: tavanomainen (tavanomaisia suunnitteluratkaisuja ja yleisiä mitoitusperusteita käyttäen). Tarjoaja kokoaa ja nimeää suunnittelutyhmän, jossa on vastuullinen sähkösuunnittelija ja sähkösuunnittelija ja näille varahenkilöt. Uudisrakennuksen vastuullinen sähkösuunnittelija vastaa uudisrakennuksen ja perusparannuksen järjestelmien ja laitteiden sekä kojeiden sähkösuunnittelujen yhteensovittamisesta. Rakennus kokonaisuudessaan suunnitellaan tietomallintamalla. Tilaaja laadituttaa B-osasta inventointimallin suunnittelun pohjaksi suunnittelun käynnistyessä. Kohteessa noudatetaan Kuivaketju10 -menettelyä (www.kuivaketju10.fi) ja Terve Talo -kriteeristöä, soveltuvin osin (kriteeristö määritellään tarkemmin suunnittelun aloituskokouksessa), joissa mainitut vaatimukset täytetään suunnittelussa. Toimeksiantoon sisältyy kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan osallistuminen Kuivaketju10-menettelyn mukaisesti. Hankkeen uudisrakennus toteutetaan alustavasti yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana ja B-siiven perusparannus jaettuna- tai kokonaisurakkana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. tarjouspyyntöaineisto liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.6.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.5.2019
«« Takaisin