«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Heinolan kaupunki : Sinilähde-talon sprinkleriurakka

16.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011013
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 095-228723

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Heinolan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1068892-9
Postiosoite:Rauhankatu 3
Postinumero:18100
Postitoimipaikka:Heinola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heinola
Puhelin:+358 384930
Sähköpostiosoite:kirjaamo@heinola.fi
NUTS-koodi:Heinola (K111)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.heinola.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sinilähde-talon sprinkleriurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sprinklerilaitteiston asennustyöt. (45343230-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sinilähde-talon pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana sprinkleriurakka. Kohde on Sinilähde-talo, jossa toimii koulu sekä päiväkoti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 124000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Heinola (K111)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Aholantie 8, 18100 Heinola

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sprinkleriurakka rakennusurakkaan alistettuna sivu-urakkana. Rakennuskohde käsittää 2-kerroksisen Sinilähde-talon rakentamisen uudisrakennuksena maasto- ja pihatöineen. Urakkamuotona on jaettu urakka. kerrosala 3561 m² + ulkovarastot 122 m²

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 224-511853

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Sinilähde-talon sprinkleriurakka

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
10.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Consti Talotekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1841342-8
Postiosoite:Rajatorpantie 8
Postinumero:01600
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:124000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Heinolan kaupunki / Tekninen lautakunta
Postiosoite:Rauhankatu 3
Postinumero:18100
Postitoimipaikka:Heinola
Maa:Suomi
Puhelin:+358 384930
Sähköpostiosoite:kirjaamo@heinola.fi
Internet-osoitehttp://www.heinola.fi
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.5.2019
«« Takaisin