«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Tampereen korkeakoulusäätiö sr : Tampereen korkeakoululyhteisön kampustunnisteet

15.05.2019 16:12
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010990
Tarjoukset 3.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Y-tunnus 2844561-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Pertti Iso-Mustajärvi
Yhteyshenkilö Helena Kanninen
Postiosoite Tampereen yliopisto
Postinumero 33014
Postitoimipaikka Tampereen yliopisto
Maa Suomi
Puhelin +358405019788
Sähköpostiosoite hankinnat@tuni.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tuni.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=232985&tpk=02ffd179-2f00-476a-9ce7-9fdbfe3b8963
Hankintayksikön luonne
Muu: Säätiöyliopisto
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tampereen korkeakoululyhteisön kampustunnisteet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
TAU/1107/277/2019, 232985
Hankinnan kuvaus

Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto, TAU) pyytää tarjouksianne kampustunnisteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK) (jäljempänä: Korkeakouluyhteisö) hankkivat yhteishankintana korkeakouluyhteisön kampustunnisteet. Vuodenvaihteessa aloittaneen uuden yliopistokonsernin logo, tunnisteväri ja sen myös yleinen ilme ovat muuttuneet. Hankinnan kohteena on korkeakouluyhteisön uuden yhtenäisen ilmeen mukaisten kampustunnisteiden toteutus. Hankinta sisältää: Neljän teräsbetonisen kampustunnisteen valmistus Hervannan, Kaupin ja TAMK:n pääkampukselle sekä Keskustakampukselle. Urakkatarjouspyyntö sisältää neljän kampustunnisteen kokonaistoteutuksen urakkatarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kampustunnisteisiin liittyy rakennustöiden lisäksi kaikki urakkatarjousasiakirjoissa mainitut, kampustunnisteisiin liitettävät pinnoitteet, tekstit, taustalevyt, logot ja irtokirjaimet, sähköasennukset sekä kampustunnisteisiin asennettavat valo-ohjauksen vaatimat komponentit. Tarjouksessa annettujen hintojen tulee sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kulut (nostimet, tarvittavat tuennat, matkakulut, päivärahat, pysäköintikulut ja muut vastaavat kulut). Tarjoukseen sisältymättömiä kuluja ei oteta huomioon. Valittu urakoitsija toimii kohteissa toteutuksen pääurakoitsijana ja urakoitsijalle kuuluu kaikki pääurakoitsijan ja päätoteuttajan velvollisuudet. Tarjouksen tulee sisältää kampustunnisteiden sijaintialueiden putki-, sähkö-, kaukolämpö- ja muiden vastaavien installaatioiden selvitystyön sekä sijaintialueen skannaamisen ennen kaivuutöiden aloittamista. Valittu toteuttaja vastaa kaivuutöitä edeltävistä selvitystöistä. Piirustusten ennakkotarkastelu ja paikallisesti tehtävä skannaustyö ei poista toteuttajan vastuuta kaivuutöiden aiheuttamista mahdollisista vaurioista. Tarjouksen tulee myös sisältää kampustunnisteiden rakennus- ja kaivuutöiden aiheuttamien ympäristön viimeistelytyöt alkuperäisen kaltaiseksi. Urakkaraja sähkötöiden osalta: Urakkatarjouspyyntö sisältää kampustunnisteisiin asennettavat tarjouspyynnössä mainitut LED -valaisimet niiden edellyttämät kampustunnisteen vaatimat ohjausjärjestelmät sekä niiden asennukset ja kiinnitykset suunnitelmien mukaisesti. Kampustunnisteiden sijaintipaikalle tuodaan tilaajan toimesta tarvittavat sähkö- ja valonohjaukseen tarvittavat ohjauskaapelit, jotka on valmiiksi kytkettynä lähirakennuksen sähkökeskukseen ja valonohjauslaitteisiin. TAMK:n pääkampukselle ja Hervannan kampukselle valaistussuunnitelmassa esitettyjä pinta-asenteisia suunnattavia erillisvalaisimia ei toteuteta. Valo-ohjaukset toteutetaan kaikilla kampuksilla käyttäen Casambi-ohjausta eli langatonta DMX-ohjausta ei toteuteta missään kampuksella. Suunnitteluasiakirjat Kohde toteutetaan tarjouspyynnön liitteenä olevien Aihio Arkkitehdit Oy:n suunnittelemien sekä niihin liittyvien teknisten suunnitelmien mukaisesti. Arkkitehtipiirustukset - AF0001-II-vaihe, arkkitehtipiirustusten piirustusluettelo - A_114410 Keskustakampus - A_114420 Hervannan kampus - A_114430 Kaupin kampus - A_114440 TAMK pääkampus - RAK V-opasteet, rakennepiirustus T3 –opasteet_valaistus_Vaihe 2_08042019, valaistussuunnitelma Kampustunnisteiden sähkösuunnittelun lähtötiedot kampuksittain. Hervannan kampuksen, Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen kampustunnisteet sijoitetaan Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n omistamalle maa-alueelle. TAMK-pääkampuksen osalta kampustunniste sijoitetaan Tampereen kaupungin maa-alueelle, josta on tehty vuokrasopimus kaupungin ja TAMK:n välille. Toteutukselle on lupa Tampereen kaupungin rakennusvalvontavirastolta sekä maa-alueiden omistajilta. Kaikki kampustunnisteet tulee olla valmiita ja toiminnassa viimeistään 6.9.2019. Hanke tulee olla luovutettu tilaajalle hyväksytysti viimeistään 30.9.2019. Tarkka toimitusaikataulu sovitaan urakkasopimusta tehtäessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Teräsbetonirakenteet. (45223500-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tampere (K837)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Toisaalla tässä tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Toisaalla tässä tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkistaa, että tarjoaja ja tarjous ovat hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukaiset 3. Vertailee tarjoukset 4. Valitsee parhaan tarjouksen 5. Tekee hankintapäätöksen ja toimittaa sen kaikille tarjoajille 6. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa, hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin