«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Helsingin kaupunki : Tietopyyntö Poikkeamien ja väärinkäytösten merkkien etsintä ja havaitseminen data-analyysin avulla kaupungin hankinnoista

15.05.2019 15:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010978

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Sisäinen tarkastus/ Sari Kyllönen
Yhteyshenkilö Sari Kyllönen
Postiosoite PL 20
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358931036582
Sähköpostiosoite sari.kyllonen@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=239470&tpk=08744ace-22a1-4a31-a4ba-68d9dafdfd83
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö Poikkeamien ja väärinkäytösten merkkien etsintä ja havaitseminen data-analyysin avulla kaupungin hankinnoista
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
H037-19
Hankinnan kuvaus

Kysymys, johon haetaan vastausta: Onko data-analyysi käyttökelpoinen ja tehokas menetelmä väärinkäytösten merkkien havaitsemisessa ja väärinkäytösten torjunnassa? Hankkeen tavoitteena on selvittää markkinoilla olevat erilaiset vaihtoehtoiset palvelut data-analyysin tekemiseen väärinkäytösten tunnusmerkkien seulomiseksi ja löytämiseksi yhdistämällä ja analysoimalla kaupungin hankinta-, ostolasku-, toimittaja-, käyttäjähallinta- ja henkilöstötietoja sekä toteuttaa kokeilu, jossa selvitetään data-analyysin tuottama lisäarvo väärinkäytösten merkkien havaitsemisessa ja väärinkäytösten torjunnassa. Helsingin kaupungissa tähän asti esille tulleet väärinkäytökset ovat paljastuneet erilaisten satunnaisten yhteydenottojen ja vihjeiden perusteella. Aktiivinen poikkeamien ja väärinkäytösten viitteiden etsintä ja tunnistaminen voisi nopeuttaa väärinkäytösten ilmi tuloa, lyhentää väärinkäytösten kestoa ja pienentää euromääräisiä menetyksiä. Kaupungin käytössä olevista järjestelmistä otetaan tiedot hankintatilauksista, ostolaskuista ja laskujen käsittelystä, toimittajista, henkilöstöstä sekä hankinta-, ostolasku-, ja maksuliikennejärjestelmien pääsy- ja käyttöoikeuksista. Useasta kaupungin eri tietojärjestelmästä peräisin olevan tiedon vienti tietojen analysointiin soveltuvaan järjestelmään, tietojen yhdistäminen, analysointi ja poikkeamien etsintä, analysoidun tiedon arvon ja käyttökelpoisuuden selvittäminen tiedon perusteella tehtävissä jatkotutkimuksissa ja analyyseissä.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.6.2019 16.00
Lisätietoja

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on tietopyyntö potentiaaliselle palveluntarjoajalle edellä kuvattuun tarpeeseen. Tämän teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on varmistaa kaupungin kuvaamien alustavien tavoitetilan prosessien ja alustavien vaatimusten toteutettavuus sekä käydä mahdollisten toimittajien kanssa keskustelua ratkaisuvaihtoehdoista. Teknisen vuoropuhelun jälkeen tuotetaan lopullinen kilpailutusaineisto, jonka jälkeen päätetään etenemisestä mahdolliseen kilpailutukseen. Potentiaalisia tarjoajia pyydetään lähettämään sähköpostitse pyyntö osallistua tekniseen vuoropuheluun osoitteeseen sari.kyllonen@hel.fi. Viestin otsikoksi "Poikkeamien ja väärinkäytösten merkkien etsintä ja havaitseminen data-analyysin avulla kaupungin hankinnoista, pyyntö osallistua tekniseen vuoropuheluun". Pyyntö tulee lähettää 5.6.2019 klo 16.00 mennessä. Alustava suunniteltu aikataulu toimittajien tapaamisille on viikolla 24 ja 25. Helsingin kaupunki ei sitoudu tapaamaan kaikkia potentiaalisia tarjoajia, jotka ovat lähettäneet pyynnön osallistua tekniseen vuoropuheluun

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin