«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Tuusulan kunta : TIETOPYYNTÖ Holhoustoimilaissa säädetyn yleisen edunvalvonnan asiakastietojärjestelmä

15.05.2019 14:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010971

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Tuusulan kunta
Y-tunnus 0131661-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Holhoustoimen edunvalvontapalvelut, Tuusulan kunta
Yhteyshenkilö Arto Nätkynmäki, johtava yleinen edunvalvoja
Postiosoite Hyryläntie 16, PL 60
Postinumero 04301
Postitoimipaikka Tuusula
Maa Suomi
Puhelin +358403143015
Sähköpostiosoite arto.natkynmaki@tuusula.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tuusula.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/tuusula?id=237083&tpk=89360953-1f4a-4ab2-9fd2-ae1ae45007af
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ Holhoustoimilaissa säädetyn yleisen edunvalvonnan asiakastietojärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
237083
Hankinnan kuvaus

Tuusulan kunnan Holhoustoimen edunvalvontapalvelut tuottaa Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin kanssa voimassa olevan ostopalvelusopimuksen perusteella ja mukaisia yleisen edunvalvonnan palveluita viiden kaupungin/kunnan asukkaille. Päämiehiä yksiköllä on noin 800. Yksikkö suunnittelee asiakastietojärjestelmän uusimista, tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän ilmoituksen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä ilmoitus ei velvoita Tuusulan kuntaa toteuttamaan hankintaa. Järjestelmän tarjoamiseen kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen arto.natkynmaki@tuusula.fi viimeistään 7.6.2019 klo 12.00. ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ PYYDETTÄVÄT TIEDOT 1. Kiinnostus tarjota vaatimusten mukainen järjestelmä 2. Alustava hinta-/kustannusarvio (hankinta + käyttökustannukset) neljän (4) vuoden aikana 3. Alustava tuotekuvaus tai vastaava esittely 4. Arvio toimitusajasta, milloin järjestelmä voisi olla toimitettuna ja käytössä 5. Yleinen kuvaus toimenpiteistä, joilla 800 – 900 päämiehen nykyisen toiminnan jatkuvuus järjestelmässä toteutetaan. HANKITTAVALLE ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET 1. Järjestelmän tulee olla ns. valmisjärjestelmä. 2. Järjestelmän tulee olla käytössä Suomessa yleisen edunvalvonnan toimintaa harjoittavalla toimijalla. 3. Järjestelmän tulee täyttää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta voimassa olevien säännösten asettamat vaatimukset. JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 1. Järjestelmän tulee sisältää mahdollisuuden hallita seuraavia tietoja o asiakastiedot  mukaanlukien kotikunta o tiedot omaisista o tiedot hoitopaikasta o asiakkaan tulot o asiakkaan menot o asiakkaan varallisuus (eri varallisuustyypit)  mukaan lukien valvontatili o asiakkaan velat o tapahtumatiedot 2. Järjestelmän tulee tukea seuraavia yleisen edunvalvonnan toimintoja o asiakaskohtainen asiakas- tai viranomaiskirjeenvaihto o omaisuusluettelo o vuositili o palkkiolaskenta o päätöstili o lopputili varojen luovutuksesta o laskujen maksaminen pankkiyhteyden avulla  maksujen kohdistuttava automaattisesti kirjanpitotileille  o tilitapahtumien siirto kirjanpitoon o kirjanpito o Tapahtumapäiväkirja / muistio 3. Järjestelmän tulee tuottaa raportteja tai tulosteita kohdissa 1 – 2 todetuista tiedoista tai toiminnoista. o edunvalvonnan viranomaisraportointi o tulosteiden tulee olla editoitavissa o selattavaksi ja tulostettavaksi paperisena 4. Järjestelmän tulee tukea asiakirjojen sähköistä tallentamista o järjestelmän itse tuottamat asiakirjat o muut asiakirjat 5. Järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen 6. Järjestelmän tulee edellyttää vain vähäistä säännöllistä ylläpitoa. Toiminnallisten vaatimusten luetteloa tulee pitää tavoitteellisena eikä yksittäisen kohdan puuttuminen sulje tarjottavaa järjestelmää harkinnan ulkopuolelle.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tuusula (K858)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin