«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Pienet peruskorjauskohteet 2019 ja Peltolantie

15.05.2019 14:39
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010964
Tarjoukset 29.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Yhteyshenkilö Tapio Onkamo
Postiosoite PL 32 (Solistinkatu 2)
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358503886840
Sähköpostiosoite tapio.onkamo@ouka.fi
Internet-osoite (URL) https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=238807&tpk=c1ef2a29-a6a3-447e-abd0-8cf60fb04c3d
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pienet peruskorjauskohteet 2019 ja Peltolantie
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/5024/02.08.02/2019
Hankinnan kuvaus

Urakka sisältää katujen ja kevyen liikenteen väylien pieniä peruskorjauskohteita, jotka sijaitsevat ympäri Oulua. Kohteet sisältävät mm. rakennekerrosten uusimista, kuivatuksen parantamista, päällystys- ja viimeistelytyöt sekä valaistus- ja liikennevalotyöt.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kohdassa soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan soveltuvuutta arvioidaan Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin jätettyjen ja täytettyjen todistusten ja selvitysten perusteella.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous jätetään Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinta on kansallisen kynnysarvon TAI EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset liian kalliina tai määräraharaameihin sopimattomina. Tilaaja pidättää oikeuden tarvittaessa vähentää tarjouspyynnössä olevien kohteiden määrää niin, että urakkaan varattu määräraha ei ylity. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.5.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin