«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hyria koulutus Oy : Muuttopalvelut

15.05.2019 14:12
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010959
Tarjoukset 24.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hyria koulutus Oy
Y-tunnus 2250205-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kiinteistöpalvelut
Yhteyshenkilö Asta Sinisalo
Postiosoite Torikatu 18
Postinumero 05800
Postitoimipaikka Hyvinkää
Maa Suomi
Puhelin +358400361085
Sähköpostiosoite hankinnat@hyria.fi
Faksi +35819450798
Internet-osoite (URL) http://www.hyria.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hyria?id=237443&tpk=447aa64f-24e2-4160-b3ae-a50ffdbaa8fe
Hankintayksikön luonne
Muu: Ammatillinen oppilaitos, osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Muuttopalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HYK/85/02.08.01.04/2019
Hankinnan kuvaus

Hyria koulutus Oy:n kiinteistöpalvelut pyyttää tarjouksia muuttopalveluista määräaikaiselle sopimuskaudelle, jonka arvioitu alkamisajankohta on 10.6.2019. Sopimuksen kesto on kaksi vuotta, jonka lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden optioon. Sopimus tulee olemaan puitesopimus, johon tullaan ottamaan mukaan kolme edullisinta tarjoajaa tämän tarjouskilpailun perusteella. Puitesopimuksen sisällä arviolta yli 10.000 euroan muutot, tullaan minikilpailuttamaan puitejärjestelyssä mukana olevien toimijoiden kesken. Alle 10.000 euron muutot tilaaja saa tilata keneltä tahansa puitejärjestelyssä mukana olvalta toimijalta. Muuttopalvelut koostuvat mm. seuraavista tehtävistä: - palvelutarpeen kartoittaminen - palvelun aikatauluttaminen - muuttavan henkilöstön ohjeistaminen yhdessä tilaajan kanssa - tavaroiden merkitseminen, osiin purkaminen, pakkaaminen - autoon lastaaminen ja kuljettaminen - purkaminen ja asentaminen - satunnaiset siirtokuljetukset - erilaisten opetustilojen kone- ja laitesiirrot Palveluun tulee sisältyä myös muuttojätteiden sekä käytöstä poistettavien kalusteiden kierrätys. Tilaaja määrittelee tilattavan palvelun laajuuden joka muutossa erikseen. Muuttopalvelut koostuvat pääosin seuraavista muutoista: -toimistot -arkistot -pienvarastot -työpisteet Tämä hankinta ei koske uusien hankittavien kalusteiden toimituksia ja kokoamisia, ateriakuljetuksia, sisäisenpostin kuljetuksia, kalusteinventointeija, kalustesuunnitelmien tekemisiä, kalusteiden uudeelsijoittelupalvelua eikä muita kuljetuksia joista tilaajalla on erilliset sopimukset. Tilaajalla on omassa toiminnassa olemassa logistiikka-alan koulutusta sekä konsortion sisäinen muuttoja ja kuljetuksia tekevä työpaja. Tilaajalla on oikeus käyttää konsortion sisäistä kuljetustyöpajaa myös jatkossa pienten muuttojen ja siirtojen tekemiseen. Tarjous tulee tehdä arvonlisäverottomilla hinnoilla. Hinnan tulee sisältää työmaan yleis- ja yhteiskulut. Työssä tarvittavien työvälineiksi katsottavat tarvikkeet sekä työssä käytettävien koneiden ja laitteiden tulee sisältyä myös hintoihin (ei koske erikoismuutoissa vaaduttavia erityiskoneita). Joka muuton alussa Palveluntuottajan tulee neuvotella Tilaajan kanssa ennen töiden aloittamista tarkemmasta ajankohdasta, työn käytännön järjestelyistä sekä työhön käytettävästä työajasta ja henkilömäärästä (toimitussopimus). Harjoittelijoiden, opiskelijoiden tai vuokratyövoiman käytöstä sekä heidän tuntiveloituksestaan on sovittava aina erikseen tilaajan kanssa ennen töiden aloittamista. Palvelun tuottaja vastaa kaikista työhön liittyvistä vakuutuksista. Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka Palveluntuottajan alainen tai alihankkija on virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttanut. Palveluntuottajan tulee huomioida, että Hyria koulutus Oy:n alueella tupakointi on kielletty (Tupakkalaki 74 §).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Siirto- ja muuttopalvelut. (98392000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
10.6.2019 - 31.5.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat tarjouskilpailun aikana, niin ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä sähköisesti tarjouspalvelut.fi/hyria kautta. Tarjoajan halutessa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kulut ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Tarjous tulee jättää suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.5.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjouksen tulee olla jätetty suomenkielellä tarjouspalvelun kautta määräaikaan mennessä. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä. Myöskään määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yhteisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Sopimusluonnos on tämän tarjouspyynnön liitteenä. Tilaajan sopimusehtojen hyväksyminen on ehdoton edellytys tarjouksen hyväksymiselle.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin