«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ennakkotietoilmoitus):
Kansaneläkelaitos : Tietopyyntö: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

16.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010958
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 095-230664

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ennakkotietoilmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:PL 450
Postinumero:00056
Postitoimipaikka:Kela
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kuntoutushanke@kela.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

MARKKINAKARTOITUS/TIETOPYYNTÖ: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke (projekti) Projektin tavoitteena on kehittää kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen työikäisille. Katso lisätiedot, kysymykset ja osallistumisohjeet kohdasta VI.3) Lisätiedot.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B) , Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pohjois-Pohjanmaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Projektin tavoitteena on kehittää kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen työikäisille. Katso lisätiedot, kysymykset ja osallistumisohjeet kohdasta VI.3) Lisätiedot.

II.2.14) Lisätiedot:

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.11.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Perustietoa Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeesta (jatkossa projekti) Kela sai STM:n Terveet tilat 2028 -työryhmältä keväällä 2018 pyynnön selvittää mahdollisuutta toiminnallisten häiriöiden kuntoutuspalveluiden kehittämiseen. Kela teetti projektin esiselvitysvaiheessa Työterveyslaitoksella selvityksen toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksesta Suomessa ja kansainvälisesti. Toiminnalliset häiriöt ovat yleisiä. Selvityksessä todettiin, että arviot toiminnallisista oireista ja oireyhtymistä vaihtelevat väestössä 4–30 %:n ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilailla 10–50 %:n välillä. Useassa sairaanhoitopiirissä kehitetään toiminnallisten häiriöiden hoitoketjuja tai on suunniteltu erikoisairaanhoidon yksiköitä toiminnallisten häiriöiden tunnistamiseksi sekä hoidon ja kuntoutustoimien tehostamiseksi. (Selinheimo, Vuokko, Juvonen-Posti 2019). Kelan lakisääteiset kuntoutusmuodot koskevat kaikkia kriteerit täyttäviä kuntoutujia, mutta Kelalla ei ole tarjota kuntoutusta erityisesti toiminnallisen häiriön oireyhtymää ajatellen. Työterveyslaitoksen selvityksen perusteella useissa Euroopan maissa ja myös Euroopan ulkopuolella toiminnallisiin häiriöihin on olemassa kuntoutuksen malleja, joita voidaan kokeilla myös Suomessa. Projektin tavoitteena on kehittää kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen työikäisille. Alustavasti on tarkoituksena, että vuoden 2020 aikana kokeiltaisiin kuntoutusinterventioita toiminnallista häiriötä sairastaville kuntoutujille. Alustavana tavoitteena on, että yhteensä projektiin tavoitellaan osallistujiksi vähintään 90 kuntoutujaa. Alustavasti on kaavailtu, että kuntoutusjakso kestäisi 10 viikkoa ja sisältäisi noin 10-12 kuntoutuskäyntiä. Kuntoutusta voitaisiin toteuttaa sekä ryhmä- että yksilömuotoisesti. Alue: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri ja Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri Kysymyksiä 1. Kuinka monta kohderyhmän kuntoutujaa voisitte vuodessa ottaa kuntoutukseen? 2. Kuinka nopeasti kuntoutuja voi aloittaa kuntoutuspäätöksen saamisesta kuntoutuksen? 3. Onko teillä seuraavien alojen ammattilaisia henkilöstössänne PPSHP:n tai HUSin alueella? o Psykologi tai o Psykoterapeutti, millaisilla viitekehyksillä he työskentelevät? o Toimintaterapeutti tai o Fysioterapeutti o Onko toimintaterapeutit koulutettu kohderyhmän kuntoutukseen soveltuvalla lisäkoulutuksella? Onko heillä esim. psykofyysisen psykoterapian perusopinnot? Tai muita soveltuvia lisäkoulutuksia, mitä? o Onko fysioterapeutit koulutettu kohderyhmän kuntoutukseen soveltuvalla lisäkoulutuksella? Onko heillä esim. psykofyysisen fysioterapian koulutus? Tai muita soveltuvia lisäkoulutuksia, mitä? 4. Onko edellä mainituilla pätevyyksillä olevilla henkilöillä kliinistä työkokemusta toiminnallisia häiriöitä sairastavista asiakkaista, esimerkiksi kipuklinikalla, psykiatrian poliklinikalla, fysiatrian poliklinikalla, aivovammapoliklinikalla, kuntoutustutkimusyksikössä? 5. Kokemuksenne ryhmäkuntoutuksen tuottamisesta: o Millaista työkokemusta henkilöstöllänne on kuntoutusryhmien ohjaamisesta? o Millaista ryhmätoimintaa olette tuottaneet? o Millaisille kohderyhmille? Tietopyyntöön vastaaminen Pyydämme yrityksenne nimen sekä vastaukset kysymyksiin sähköpostiosoitteeseen kuntoutushanke@kela.fi 31.5.2019 mennessä. Muut tiedot Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus. Tämä asiakirja ei velvoita Kelaa toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido ketään osapuolta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2019
«« Takaisin