«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Haavoittuvuustutkimus

16.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010948
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 095-230955
Osallistumishakemukset 24.6.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen henkilötunnus 0952029-9
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.puolustusvoimat.fi
Hankkijaprofiilin osoitehttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Tarjousten ja osallistumispyyntöjen sähköinen toimittaminenhttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=236085&tpk=ac57da7f-1c6a-43b1-a438-c4ff36f50ec5
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Haavoittuvuustutkimus

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
II.1.3 Ilmoituksessa on kyse
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4 Puitejärjestelyä koskevat tiedot
Puitejärjestely, jossa on yksi toimija
Puitejärjestelyn kesto2 vuotta
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Ks. tarjouspalvelun kohta "Muut tiedot"

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimuspalvelut. (73110000-6)
II.1.7 Tietoa alihankinnasta
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan kaikki sopimuksen osat, jotka tarjoaja aikoo antaa alihankintaan kolmansille ja mahdollisesti ehdotetuilleKyllä
Tarjoajan on ilmoitettava kaikista alihankkijoiden tasolla sopimuksen toteutuksen aikana tapahtuneista muutoksistaKyllä
Hankintaviranomainen/-yksikkö voi velvoittaa sopimuspuoleksi valitun tarjoajan tekemään kaikki tai tietyt alihankintasopimuksen direktiivin 2009/81/EY III osaston mukaisessa menettelyssäEi
Sopimuspuoleksi valitulla tarjoajalla on velvollisuus eritellä, mitkä osat tai minkä osan tarjouksestaan se aikoo teettää alihankintana vaaditun osuuden yli, sekä ilmoittaa jo nimetyt alihankkijatKyllä
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

700000.00 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

II.2.3 Tietoa hankinnan jatkamisesta

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: Kyllä

Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa: 2

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.6.2019 klo 14.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
15.5.2019
«« Takaisin