«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Työvoimakoulutuksena toteutettavat yrittäjäkoulutukset

15.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010904
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-228171
Tarjoukset 19.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238248&tpk=2a419a87-c4e7-4c79-9ac4-956db6b4b7a9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Paula Tervo
Sähköpostiosoite:paula.tervo@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238248&tpk=2a419a87-c4e7-4c79-9ac4-956db6b4b7a9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työvoimakoulutuksena toteutettavat yrittäjäkoulutukset
Viitenumero:
UUDELY/1865/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia työvoimakoulutuksena toteutettaviin yrittäjäkoulutuksiin tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouksia pyydetään kahteen koulutusmalliin eli 1) Kohti yrittäjyyttä ja 2) Yrittäjyysosaamisen syventäminen. Tarjoajan on jätettävä tarjous molempiin koulutusmalleihin eli osatarjouksia ei hyväksytä. Kilpailutus toteutetaan noudattaen avointa tarjousmenettelyä. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, jonka kesto on kaksi vuotta. Perussopimuskausi on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2021. Lisäksi varataan mahdollisuus kahteen 1 vuoden mittaiseen optioon (vuodet 2022 ja 2023), joiden kummankin suuruus on 50 % perussopimuskauden hankinnasta. Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen ennakoitu yhteisarvo vuosina 2020 - 2023 on noin 4 miljoonaa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kohti yrittäjyyttä
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyn kohteena on työvoimakoulutuksena toteutettavat yrittäjäkoulutukset Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alueella. Tiedot hankittavan koulutuksen määrästä, sisällöstä, tavoitteista ja koulutukselle asetetuista vaatimuksista on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä 1 Koulutuskuvaus, Kohti yrittäjyyttä. Koulutusmallin 1) Kohti yrittäjyyttä hankinnan arvioitu kokonaisarvo ilman alv:a on noin 3 miljoonaa euroa (sis. mahdolliset optiovuodet) Koulutukset toteutetaan suomen, englannin ja tarvittaessa ruotsin kielellä palveluntuottajan varaamissa tiloissa. Tarjouksen tekeminen edellyttää tarjouspyynnön liitteenä 3 olevan puitesopimusmallin huomioon ottamista ja hyväksymistä.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yrittäjyysosaamisen syventäminen
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyn kohteena on työvoimakoulutuksena toteutettavat yrittäjäkoulutukset Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alueella. Tiedot hankittavan koulutuksen määrästä, sisällöstä, tavoitteista ja koulutukselle asetetuista vaatimuksista on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä 2 Koulutuskuvaus, Yrittäjyysosaamisen syventäminen. Koulutusmallin 2) Yrittäjyysosaamisen syventäminen hankinnan arvioitu kokonaisarvo ilman alv:a on noin 1 miljoonaa euroa (sis. mahdolliset optiovuodet) Koulutukset toteutetaan suomen, englannin ja tarvittaessa ruotsin kielellä palveluntuottajan varaamissa tiloissa. Tarjouksen tekeminen edellyttää tarjouspyynnön liitteenä 3 olevan puitesopimusmallin huomioon ottamista ja hyväksymistä.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely. Koulutusmalliin 1) "Kohti yrittäjyyttä" valitaan kaksi puitesopimustoimittajaa. Koulutusmalliin 2) "Yrittäjyysosaamisen syventäminen" valitaan yksi puitesopimustoimittaja, joka voi olla sama kuin koulutusmallissa 1. Tarjoajan on jätettävä tarjous molempiin koulutusmalleihin ja tarjoaja voi tulla hyväksytyksi molempiin koulutusmalleihin.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2019
«« Takaisin