«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kemijärven kaupunki : Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta

15.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010899
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-227501
Tarjoukset 30.05.2019 klo 15.30 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kemijarvi?id=237072&tpk=21b66048-e460-43c0-8123-83262f7da621

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kemijärven kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0191717-9
Postiosoite:Hallituskatu 4
Postinumero:98100
Postitoimipaikka:Kemijärvi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilkka Iso-Heiko
Puhelin:+358 403557381
Sähköpostiosoite:ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi
Faksi:+358 16815589
NUTS-koodi:Kemijärvi (K320)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.kemijarvi.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.kemijarvi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kemijarvi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kemijarvi?id=237072&tpk=21b66048-e460-43c0-8123-83262f7da621
Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saataville, nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta seuraavasta osoitteesta:
https://tarjouspalvelu.fi/Default/Index
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta
Viitenumero:
2019-007761
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö koskee Kemijärven kaupungin koululaisten-, palveluliikenteen- ja hyvinvointipalvelujen kuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 1.8.2019 – 31.7.2021 välisen ajan ja optiota ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022 ja 1.8.2022 – 31.7.2023. Palvelukuvauksessa esitetään kuljetustilanne vuodelta 2018. Kuljetettavat matkat ja reitit ovat sopimusaikana pääosin samoja, mutta kuljetettavien henkilöiden määrät ja kuljetusten tarkat ajankohdat vaihtelevat jonkin verran. Tarjousasiakirjat ovat osa tulevaa sopimusta. Tarjoajan tulee tutustua liitteisiin; 1. Palvelukuvaus 2. Tarjouslomake 3. Hinnoittelulomake 4. Ostosopimusluonnos Sekä sitoutua täyttämään tarjouskilpailun sekä siihen liittyvien asiakirjojen ehdot. Osatarjouksia ei hyväksytä

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2150000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kemijärvi (K320)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemijärven kaupunki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kemijärven kunta kilpailuttaa keväällä 2019 palvelu-, sosiaalitoimen- ja koulaisliikenteen taksikuljetukset. Sopimusaika on 1.8.2019 - 31.7.2021 + 2 vuoden optio, jonka käyttämisestä Kemijärven kaupunki erikseen päättää.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Halvin hinta100
Hinta Halvin hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
2150000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.7.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus sisältää 2 vuoden option. Sopimusta voidaan molempien osapuolten suostumuksella jatkaa enintään kahdella (2) vuodella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022 ja 1.8.2022 – 31.7.2023. Tämän hankinnan mukaisissa kohteissa käytettävälle kalustolle voidaan sopimuskauden aikana osoittaa sopimuksen mukaisilla hinnoilla myös muita henkilöliikenteenkuljetuksia.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Lupa toiminnan harjoittamiseen: Taksilupa tai joukkoliikennelupa Liikennöitsijällä samoin kuin kaikilla jäljempänä mainittuun tarjousyhteenliittymään osallisilla sekä alihankkijoilla tulee olla tarjousta jättäessään joukkoliikennelupa tai taksilupa. Liikenneluvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos ostoliikennesopimus purkautuu kesken sopimuskauden sen vuoksi, että liikennelupaa ei uudisteta.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 071-167879
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.5.2019 15:30
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 1.9.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.6.2019 10:00
Paikka: Kemijärven kaupungintalo
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Kemijärven kaupungin hallinto- ja tukipalveluiden palvelualuejohtaja, hankepäällikkö Ilkka Iso-Heiko, johdon sihteeri Aune Kumpula

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Kemijärven kaupunki
Postiosoite:Hallituskatu 4
Postinumero:98100
Postitoimipaikka:Kemijärvi
Maa:Suomi
Puhelin:+358 20690810
Sähköpostiosoite:kirjaamo@kemijarvi.fi
Internet-osoitehttps://www.kemijarvi.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2019
«« Takaisin