«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunginkanslia : ICT- tutkimus ja analyytikkopalvelut

15.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010882
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-227481
Tarjoukset 17.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=234332&tpk=352f7a20-6612-4e02-9ee0-dc2373e9a1e3

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunginkanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 700
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:krista.foudila@hel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/hank
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/kilpailuttaminen

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 100
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.rotonen@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=234332&tpk=352f7a20-6612-4e02-9ee0-dc2373e9a1e3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ICT- tutkimus ja analyytikkopalvelut
Viitenumero:
H030-19 / HEL 2019-004681
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on palvelusopimus kansainvälisistä lT-analyytikko ja tutkimuspalveluista. Hankinnalla tuetaan johdon, tietohallinnon ja palveluiden kehittämisestä vastaavaa henkilöstöä. Hankinta on tarkemmin kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Muu kuin Suomi (FIZ)
Muu kuin Suomi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat palvelut Hankinnalla tuetaan johdon, tietohallinnon ja palveluiden kehittämisestä vastaavaa henkilöstöä. Tarjottavan palvelun vuosilisenssin tulee sisältää vähintään seuraavat elementit: Taso 1 • Pääsy kattavaan tutkimuskirjastoon ja raportteihin sekä oikeus jakaa käyttöoikeuskohtaisesti ennalta sovitun ryhmän sisällä. • Käyttöoikeus toiminnan kypsyyden arviointiin ja kehittämisen työkaluihin Taso 2 • Pääsy kattavaan tutkimuskirjastoon ja raportteihin sekä oikeus jakaa käyttöoikeuskohtaisesti ennalta sovitun ryhmän sisällä. • Käyttöoikeus toiminnan kypsyyden arviointiin ja kehittämisen työkaluihin • Rajoittamaton analyytikkojen käyttö neuvonantoon ja dokumenttien katselmointiin • Osallistumisoikeus laadukkaaseen IT-alan konferenssiin (1 kpl osallistumismaksuja kuuluu pakettiin). Taso 3 • Pääsy kattavaan tutkimuskirjastoon ja raportteihin sekä oikeus jakaa käyttöoikeuskohtaisesti ennalta sovitun ryhmän sisällä. • Käyttöoikeus toiminnan kypsyyden arviointiin ja kehittämisen työkaluihin • Rajoittamaton analyytikkojen käyttö neuvonantoon ja dokumenttien katselmointiin • Osallistumisoikeus laadukkaaseen IT-alan konferensseihin (2 kpl osallistumismaksuja kuuluu pakettiin) • Käyttöoikeudet IT-kustannusten arviointiin ja vertailun työkaluihin • Henkilökohtainen palvelusuunnitelma • Henkilökohtaisen nimetyn sparrauskumppanin asiantuntijapalvelun rajaton käyttöoikeus etukäteen varattuihin analyytikkotapaamisiin (30 min). Lisäksi palvelun tarjoajalta voidaan hankkia asiantuntijapalveluita sopimukseen liittyviin palveluihin erikseen tilattavana ja laskutettavana työnä. Tutkimusaineiston kielenä on oltava suomi tai englanti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta Tilaaja päättää ja ilmoittaa erikseen ennen optiokautta edeltävän sopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä (liite 2).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
englanti, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.6.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2019
«« Takaisin