«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Närpes stad/Tekniska nämnden : Planerare till Närpes högstadieskola

16.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010836
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 095-230179

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Närpes stad/Tekniska nämnden
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2019-001640
Postiosoite:Kyrkvägen 2
Postinumero:64200
Postitoimipaikka:Närpes
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Edd Grahn
Puhelin:+358 500560851
Sähköpostiosoite:edd.grahn@narpes.fi
NUTS-koodi:Närpes (K545)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.narpes.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Planerare till Närpes högstadieskola
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Projektet är en nybyggnad i två våningar. Våningsytan är beräknad till 5 500 m2. Det ena skissförslaget skall innehålla utrymmen för skolhälsovård/-tandläkare på ca 400 m2.

I den nya skolan skall också finnas befolkningsskydds-utrymme. Detta utrymme skall dimensioneras så att det också täcker Mosebacke skolas behov.

Till arkitektens uppgifter hör också att göra en dimensioneringsplan över hela skolområdet. Av planen bör framgå de fria ytornas användningsmöjligheter, framtida utbyggnad av gym i simhallsbyggnaden och placeringen av en idrottshall.

I byggherrens intresse finns att utföra byggnads-

projektet i träkonstruktion, CLT-teknik, volymelement eller annan motsvarande teknik i trä. Med anledning av detta ställs speciella krav på detta kunnande för arkitekt och konstruktör.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Arkitekt- och huvudplanering
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Närpes (K545)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Projektet är en nybyggnad i två våningar. Våningsytan är beräknad till 5 500 m2. Det ena skissförslaget skall innehålla

utrymmen för skolhälsovård/-tandläkare på ca 400 m2.

I den nya högstadieskolan skall också finnas befolkningsskyddsutrymme. Detta utrymme skall dimensioneras så att det också

täcker Mosebacke lågstadieskolas behov.

Till arkitektens uppgift hör också att göra en dispositionsplan över hela skolområdet. Av planen bör framgå de fria ytornas

användningsmöjligheter, framtida utbyggnad av gym i simhallsbyggnaden och placeringen av en idrottshall.

I byggherrens intresse finns att utföra byggnadsprojektet i träkonstruktion, CLT-teknik, volymelement eller annan motsvarande

teknik i trä. Med anledning av detta ställs speciella krav på detta kunnande för arkitekt och konstruktör.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): pris20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): enhetspris10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): projektpersonal70
Hinta 30/70
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Elplanering
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Närpes (K545)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Projektet är en nybyggnad i två våningar. Våningsytan är beräknad till 5 500 m2. Det ena skissförslaget skall innehålla

utrymmen för skolhälsovård/-tandläkare på ca 400 m2.

I den nya högstadieskolan skall också finnas befolkningsskyddsutrymme. Detta utrymme skall dimensioneras så att det också

täcker Mosebacke lågstadieskolas behov.

Till arkitektens uppgift hör också att göra en dispositionsplan över hela skolområdet. Av planen bör framgå de fria ytornas

användningsmöjligheter, framtida utbyggnad av gym i simhallsbyggnaden och placeringen av en idrottshall.

I byggherrens intresse finns att utföra byggnadsprojektet i träkonstruktion, CLT-teknik, volymelement eller annan motsvarande

teknik i trä. Med anledning av detta ställs speciella krav på detta kunnande för arkitekt och konstruktör.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): pris20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): enhetspris10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): projektpersonal70
Hinta 30/70
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
VVSA-planering
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Närpes (K545)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Projektet är en nybyggnad i två våningar. Våningsytan är beräknad till 5 500 m2. Det ena skissförslaget skall innehålla

utrymmen för skolhälsovård/-tandläkare på ca 400 m2.

I den nya högstadieskolan skall också finnas befolkningsskyddsutrymme. Detta utrymme skall dimensioneras så att det också

täcker Mosebacke lågstadieskolas behov.

Till arkitektens uppgift hör också att göra en dispositionsplan över hela skolområdet. Av planen bör framgå de fria ytornas

användningsmöjligheter, framtida utbyggnad av gym i simhallsbyggnaden och placeringen av en idrottshall.

I byggherrens intresse finns att utföra byggnadsprojektet i träkonstruktion, CLT-teknik, volymelement eller annan motsvarande

teknik i trä. Med anledning av detta ställs speciella krav på detta kunnande för arkitekt och konstruktör.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): pris20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): enhetspris10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): projektpersonal70
Hinta 30/70
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Konstruktionsplanering
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Närpes (K545)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Projektet är en nybyggnad i två våningar. Våningsytan är beräknad till 5 500 m2. Det ena skissförslaget skall innehålla

utrymmen för skolhälsovård/-tandläkare på ca 400 m2.

I den nya högstadieskolan skall också finnas befolkningsskyddsutrymme. Detta utrymme skall dimensioneras så att det också

täcker Mosebacke lågstadieskolas behov.

Till arkitektens uppgift hör också att göra en dispositionsplan över hela skolområdet. Av planen bör framgå de fria ytornas

användningsmöjligheter, framtida utbyggnad av gym i simhallsbyggnaden och placeringen av en idrottshall.

I byggherrens intresse finns att utföra byggnadsprojektet i träkonstruktion, CLT-teknik, volymelement eller annan motsvarande

teknik i trä. Med anledning av detta ställs speciella krav på detta kunnande för arkitekt och konstruktör.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): pris20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): enhetspris10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): projektpersonal70
Hinta 30/70
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 018-038715

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Arkitekt- och huvudplanering

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Luovaus Arkkitehdit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1623089-8
Postiosoite:Lutherinkatu 2
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingfors (S011)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:278000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Elplanering

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Smartplan Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2285503-4
Postiosoite:Industrivägen 4
Postinumero:68600
Postitoimipaikka:Jakobstad
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Jakobstad (K598)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:43800 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
VVSA-planering

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Talotekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0957613-7
Postiosoite:Hatanpään valtatie 11
Postinumero:33100
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tammerfors (S064)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:82000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
Konstruktionsplanering

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Contria Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2256664-6
Postiosoite:Rauhankatu 17
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vasa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vasa (S152)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:158500 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.5.2019
«« Takaisin