«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Porin kaupunki / sivistystoimiala : Perusopetuksen iltapäivätoiminta

15.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010829
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-228159
Tarjoukset 03.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=220230&tpk=0ce6d061-ed6c-4405-9058-73f0cf5b9b9c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porin kaupunki / sivistystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0137323-9
Postiosoite:PL 121
Postinumero:28101
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Puhelin:+358 447017641
Sähköpostiosoite:tarjous@pori.fi
NUTS-koodi:Pori (K609)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pori.fi/hankintapalvelut

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pori

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=220230&tpk=0ce6d061-ed6c-4405-9058-73f0cf5b9b9c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Perusopetuksen iltapäivätoiminta
Viitenumero:
PRIDno-2019-885
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Porin kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille. Toiminta huomioi lasten yhdenvertaisen kohtelun. Iltapäivätoiminnan toteuttaminen hankitaan pääsääntöisesti palveluhankintana eri toimijoilta. Hankinnan lähtökohtana on täydet iltapäiväryhmät. Porin iltapäivätoiminnalle on varattu tilat koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Porissa iltapäivätoimintaryhmien maksimikoko on 15 oppilasta yleisopetuksen kouluissa. Hankinnan kohteena oleva Iltapäivätoiminta toteuttaa seuraavia tarjouspyynnön liitteenä olevia ohjeita: • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (2011) • Porin kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta- ja arviointisuunnitelma Sopimuskausi kattaa koulun lukuvuodet 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022 sekä option. Tätä hankintaa koskeva kilpailutusinfo järjestetään sivistystoimialan yhteiset palvelut -yksikössä (Otavankatu 3 A, 3. krs) 21.5.2019 klo 8.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pori (K609)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso kohdat II.1.4) Lyhyt kuvaus ja VI.3) Lisätiedot.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tätä sopimusta voidaan jatkaa. Sopimusten jatkamisen kuvaus: Mahdollinen optio sopimuksen jatkamisesta varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Iltapäivätoiminnan ryhmät Koulukohtaiset iltapäivätoiminnan ryhmät muodostetaan siten, että ryhmän maksimikoko on säännöllisesti 15 lasta. Mikäli ryhmään ilmoittautuu yli 15 lasta, muut lapset jäävät jonoon tai lisäpaikoista sovitaan palveluntuottajien kanssa. Lisäpaikoista maksetaan erillinen korvaus, joka ryhmäkoon ylittävää lasta kohti on 1/15 ryhmän päivän tarjoushinnasta. Tarjoaja sitoutuu myös mahdollisen lisäryhmän aloittamiseen sopimuskauden aikana tarjouksen mukaisin ehdoin. Lisäryhmien aloittamisesta ja niiden kestosta sovitaan erikseen. Vaihtoehtoisesti palvelun tilaaja voi myös osoittaa ryhmään lisähenkilön. Porin kaupunki edellyttää, että palveluntuottaja seuraa lasten läsnäoloa kaupungin tarjoamalla tietojärjestelmällä. Iltapäivätoimintaan otetaan hakuaikana hakemuksen jättäneistä ensisijaisesti 1 –luokkalaisia ja 2 –luokkalaisia sekä 3-9. luokkien erityisen tuen oppilaita otetaan niin paljon, kuin mahtuu. Mikäli hakijoita on enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa, suoritetaan arvonta. Paikkaa vaille jääneet jäävät jonoon. Ilman paikkaa jääneet on usein pystytty sijoittamaan alkusyksyn aikana paikkojen vapautuessa. Porin kaupunki vastaa iltapäivätoiminnan koordinointi- ja valvontavastuusta sekä osaltaan toiminnan suunnittelusta, ohjeistuksesta, taloussuunnittelusta ja seurannasta, yleisestä toiminnan tiedottamisesta sekä toiminnan arvioinnista. Tilaaja antaa koulun välineistön toiminnan käyttöön (esimerkiksi liikuntavälineet, ulkoleikkivälineet) mutta palveluntuottaja hankkii kuluvan materiaalin (esimerkiksi piirrustus- ja askartelutarvikkeet). Iltapäivätoiminnan sopimusaika noudattaa kouluvuoden 38 viikon toimintaa. Sopimuskausi kattaa koulun lukuvuodet 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022 siten, että toiminta alkaa koulujen alkamispäivänä. Toimintakausi päättyy vuosittain viikon 22 perjantaina. Koulutyöpäivät vahvistetaan kullekin lukuvuodelle. Sopimukseen sisältyy varsinaisen sopimuskauden lisäksi mahdollinen optio sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden (6kk) irtisanomisajalla.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.5.2019
«« Takaisin