«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ålands landskapsregering : Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023

15.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010828
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-227467
Tarjoukset 04.07.2019 mennessä osoitteeseen:

https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44978

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ålands landskapsregering
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145076-7
Postiosoite:PB 1060
Postinumero:22111
Postitoimipaikka:Mariehamn Åland
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sten Schauman
Puhelin:+35 825-000
Sähköpostiosoite:sten.schauman@regeringen.ax
NUTS-koodi:Ahvenanmaa (FI2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.regeringen.ax
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.regeringen.ax/aktuella-upphandlingar

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44978

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44978

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023
Viitenumero:
ÅLR 2019/1085
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lauttakuljetukset. (60610000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4800000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lauttakuljetukset. (60610000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Ahvenanmaa (FI200)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

För tillfället tas inte betalt på denna linje, men den ingår i Beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Entreprenören ska vara beredd på att ta betalt av kunderna enligt beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Inkomsterna ska i så fall överföras oavkortat till Beställaren. Entreprenören erhåller då i efterskott en provision om 7% av intäkter från biljetter som Entreprenörens personal sålt. Entreprenören ska leverera en god passagerarservice och följa Beställarens policy för passagerarservice. Eventuella klagomål skall diskuteras och åtgärdas tillsammans med Beställaren.

Beställaren uppbär ingen hamnavgift för hamnarna på linjen. Entreprenören har även en avgiftsfri tillgång till el för fartygets behov vid färjhamnarna. Entreprenören bekostar och ansvarar själv för all avfallshantering hänförlig till entreprenaden samt för införskaffande/tömning av det vatten som behövs för att utföra entreprenaden. Entreprenören ansvarar för och bekostar även oljeavfallshanteringen.

Fartyget kan flyttas till en annan linje i Ålands landskapsregerings skärgårdstrafik.

Anbudsgivaren uppmanas att bekanta sig på plats med färjetrafiken, färjehamnarna o

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
4800000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.9.2019 - 31.8.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Avtalstiden är fyrtioåtta (48) månader med option om förlängning i en (1) till tolv (12) månader, planerad avtalsstart 1.9.2019. Avslut planeras till utgången av augusti. Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 21.11.2022.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Avtalstiden är fyrtioåtta (48) månader med option om förlängning i en (1) till tolv (12) månader, planerad avtalsstart 1.9.2019. Avslut planeras till utgången av augusti. Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 21.11.2022.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Se anbudsförfrågan.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.7.2019
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 2.10.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.7.2019 08:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29-5643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 29-5643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.5.2019
«« Takaisin