«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
LapIT oy : Integraatioalusta sekä siihen liittyvät ylläpitopalvelut

15.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010819
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-227435
Osallistumishakemukset 14.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/lapit?id=237144&tpk=c97a3283-c5f3-4b05-aede-7c89cef8e04d

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:LapIT oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1637268-5
Postiosoite:Rantavitikantie 33
Postinumero:96300
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Janne Perälä
Sähköpostiosoite:janne.perala@lapit.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lapit.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/lapit

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/lapit?id=237144&tpk=c97a3283-c5f3-4b05-aede-7c89cef8e04d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisomisteinen yhtiö, joka toimii hankintayksikkönä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Integraatioalusta sekä siihen liittyvät ylläpitopalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkönä tässä hankintalain mukaisessa hankinnassa on LapIt Oy. Hankittavia palveluja voivat käyttää myös kaikki LapIT:n asiakkaat. LapIt:n asiakkuus on hankintalain mukaisesti rajattu omistajiin ja inhouse-yhtiölle sallittuun vähäiseen myyntiin muille. Asiakkaitamme ovat pääosin kuntasektorin, julkishallinnon ja terveydenhuollon organisaatiot. Toimitamme pääasiassa kapasiteetti- ja peruskäyttäjäpalveluita. Rakennamme omistajillemme onnellisen ja huolettoman IT-arjen. Olemme läsnä asiakkaidemme luona ja puhumme samaa kieltä. Hankinnan taustalla on asiakkaidemme tarve kehittää entistä monipuolisempia järjestelmäintergraatioita. Tästä tulee tarve saada integraatioalusta nykyistä laajempaan käyttöön ja samalla varmistaa integraatioasiantuntijaresurssien riittävyys.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

LapIT:n konesalitoiminnot sijaitsevat fyysisesti Rovaniemellä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan taustalla ovat LapIT:n omat ja sen asiakkaiden integraatiotarpeet ja niiden toteuttaminen yhdenmukaisella ja hyvin hallitulla tavalla. LapIT:n tavoitteena on ottaa käyttöön integraatioiden kehittämistä ja ylläpitoa palveleva Integraatioalusta sekä hankkia myös integraatiotalustan ylläpitoon liittyvät palvelut. Tämän lisäksi LapIT tulee hankkimaan integraatioalustan Tarjoajalta asiantuntijatyötä erillisinä toimeksiantoina asiakkaidensa integraatioprojekteihin. Hyödyntämällä integraatioalustaa ja sen palveluita LapIT tulee tarjoamaan integraatiopalveluita myös omille asiakkailleen. Nykyinen integraatioalusta perustuu Frends ja Ensemble, Siirinet (tiedostojen siirto) Integraatioalustoihin. Tulevan integraatiopalvelun piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 7 kpl sisäistä liiketoiminta prosessia (Frends). Nämä liiketoimintaprosessit tulee integroida uuteen ratkaisuun. LapIT:n palvelualustalta tullaan toteuttamaan integraatioita myös mm. Kansaneläkelaitoksen KanTa-palveluun.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 30.9.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa 3 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja Tarjoaja kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikkö valitsee sopivimmat neuvottelukumppanit osallistumishakemusten perusteella, joille toimitetaan varsinainen tarjouspyyntö.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Pelkän alustan ja sen ylläpitotyön lisäksi hankintayksikkö voi hankkia valitulta toimittajalta konsultointi- ja tukitöitä sekä tarvittaessa ohjelmistokehitystöitä rajapintatoimintoihin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Alustavat vaatimukset ja tarjoajaehdokkaisen kelpoisuusehdot on kuvattu liitteenä olevissa tiedostoissa. Tarjouspyynnön lopulliset ehdot sekä tämän osallistumispyynnön liitteenä olevassa alustavassa tarjouspyynnössä olevat liiteviittaukset toimitetaan varsinaisessa tarjouspyynnössä, joka julkaistaan myöhemmin vain neuvotteluihin valituille toimittajaehdokkaille.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tehtävä toimitussopimus ei sulje pois hankintayksikön mahdollisuutta ostaa samaa palvelua joltain muulta palveluntuottajalta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.5.2019
«« Takaisin